Žiadostivosť

Materiál prebraný s povolením autorov z Porn-Free.org.
______________________

Žiadostivosť je primárna zložka sexuálnej závislosti. V našej korešpodencii so závislými na sexe zisťujeme, že ľudia sú často zmätení, lebo nevedia presne, čo je žiadostivosť. Je to telu, duši a mysli škodlivé a ľahko to môže byť pomýlené s láskou. Žiadostivosť má opačný efekt ako láska.

Žiadostivosť- intenzívna a nespútaná sexuálna túžba, mať intenzívnu túžbu alebo potrebu, dychtiť po niečom.
Túžba - vedomý impulz k niečomu, čo sľubuje potešenie alebo uspokojenie, keď to dosiahneme, sexuálny apetít.

Ako žiadostivosť začína
Jedným gréckym slovom pre žiadostivosť je Epithemia, znamená túžbu po niečom zakázanom. Je to založené na klamstve, že zakázané radosti majú väčšiu cenu. Satan použil toto klamstvo v raji. Presvedčil, že jedenie zakázaného ovocia prinesie ľuďom Božiu múdrosť a že trest nebude až taký zlý. Toto sa zapáčilo Eve (pýcha života), ktorej sa tiež páčil vzhľad ovocia (žiadostivosť očí) a chcela ho zjesť (žiadostivosť tela). Objavila, že ovocie neprináša to, čo si pôvodne myslela. Dôsledkom bola kliatba a separácia od Boha.

Čo povedal Boh o žiadostivosti
Žiadostivosť je hriech a hriech je smrť. Ježiš povedal: Ja vám však hovorím, že každý, kto sa žiadostivo pozrie na ženu, už spáchal cudzoložstvo vo svojom srdci. Keď hrešíme prostredníctvom pornografie, masturbácie, cudzoložstva, sexu cez telefón... hrešíme našimi mysľami, to je také isté akoby sme spáchali akt.

Žiadostivosť a pornografia
Pornografia využíva tie isté klamstvá ako Satan v rajskej záhrade. Porno predstavuje pokušenie tela a očí. Jakub opisuje pokušenie: Každého pokúša jeho vlastná vášeň. Keď vášeň počne, porodí hriech a keď hriech dozreje, zrodí smrť. Hriech žiadostivosti spôsobuje smrť nevinnosti, sexuálneho zdravia, schopnosti milovať Boha.

Čo nám spôsobuje žiadostivosť
Žiadostivosť má množstvo škodlivých efektov. Najvážnejší je, že žiadostivosť ničí našu schopnosť milovať Boha. Ján vysvetľuje, že žiadostivosť je spôsob milovania sveta. Hovorí: Nemilujte svet alebo veci na svete. Ak niekto miluje svet, Otcova láska v ňom neprebýva. Lebo všetko, čo je vo svete - žiadostivosť tela, očí, pýcha života nepochádza od Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie aj so žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zotrvá naveky (1 Jn 2,15-17). Žiadostivosť mrzačí našu schopnosť dávať a prijímať lásku a blokuje Božiu lásku, aby v nás nemohla pracovať.

Ďalšie efekty žiadostivosti zahŕňajú otroctvo hriechu, neuspokojenie, blokovanie milostí, separácia od Boha, sebatrýzeň, utrpenie srdca.

Modlitby
Zbavenie sa žiadostivosti začína vyspovedaním sa o jej oľutovaním. Môžeme sa modliť túto jednoduchú modlitbu na priznanie si nášho hriechu pred Bohom.

Bože, ľutujem, že som bol žiadostivý v týchto prípadoch... Vidím sa ako hriešnik. Je mi ľúto, že som zarmútil tvoje srdce prenasledovaním telesnej potechy očami a mysľou. Prosím o prepáčenie skrze krv Ježiša Krista. Ďakujem Ti Pane, za odpustenie, ktoré mám v Ježišovi Kristovi.

Priznanie si nášho hriechu je také dôležité ako jeho spovedanie. Priznanie znamená obrátenie sa od hriechu a vyhýbanie sa mu.

Pane Ježišu, odvraciam sa od svojej žiadostivosti. Vzdávam sa všetkých zdrojov žiadostivosti, ktoré som mal... Mažem ich z mysle a tela, Pane, prosím Ťa, uč ma, posiľňuj ma, veď ma, aby som bol bližšie pri Tebe na mojej ťažkej ceste. Ďakujem, Ježišu. Amen.

Vzdaním sa hriechu žiadostivosti sme sa dostali k finálnemu aktu, ktorý zatvára Satanovi dvere.

Vzdávam sa hriechu žiadostivosti a všetkých zlých duchov spojených s ním... (menujte ich, keď viete). Prosím ťa, Ježišu Kriste, aby odo mňa odišiel a viac ma už netrápil. Zatváram dvere žiadostivosti a spečaťujem to krvou Krista. Amen.

Cesta zo sexuálnej závislosti je tiež cestou k väčšej blízkosti k Bohu. Vytvorili sme stránky, kde sú zosumarizované kroky, ktoré vám môžu pomôcť zničiť žiadostivosť vo vašom živote. Nazvali sme ich „Desať bodov na zničenie žiadostivosti.“


Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články