Webmail webhostingu


Webmail webhostingu umožňuje prístup k poštovým schránkam projektov webhostingu Christ-Net.Sk prostredníctvom webového rozhrania so šifrovaným SSL/TLS spojením.

Webmail webhostingu sa nachádza na adrese:

webmail.q7.sk

Redakčné články