Podvodné poplatky

Upozornenie na podvodné snahy o úhradu poplatkov za webhosting.

Viacero farností bolo kontaktovaných ľuďmi vydávajúcimi sa za zástupcov kresťanskej organizácie spravujúcej webhostingové služby OZ Christ-Net.Sk s požiadavkou na zaplatenie neprimeraných poplatkov za webhosting pod hrozbou znefunkčnenia webových stránok farnosti.

Chceli by sme ubezpečiť správcov všetkých kresťanských webových projektov, ktoré bežia na našich serveroch, že s požiadavkami o zaplatenie týchto poplatkov nemáme nič spoločné.
Vymáhatelia poplatkov zároveň nemajú žiadny dosah na správu našich projektov, takže znefunkčnenie webových stránok zrušením doménového záznamu alebo vypnutím webhostingu nemôžu spôsobiť.

Akúkoľvek skúsenosť s podvodnými vymáhateľmi, otázku, či komentár k tejto záležitosti je možné zaslať prostredníctvom kontaktného formulára.

Redakčné články