Podmienky využívania webhostingových služieb Christ-Net.Sk

Občianske združenie Christ-Net.Sk (poskytovateľ) v rámci svojich aktivít ponúka webhostingové služby pre rôzne kresťanské projekty a weby (používateľ). Podmienky, za ktorých sú webhostingové služby ponúkané, sú uvedené na tejto stránke.

Rozsah ponúkaných webhostingových služieb je uvedený v časti O webhostingu.

V časti Parametre a prístup sú k dispozícii informácie o technickej stránke ponúkaných služieb.

Postup zriadenia webhostingovej služby pre používateľa je uvedený v časti Zriadenie webhostingu.

 • používateľ má právo na ochranu osobných údajov a dát podľa platných zákonov Slovenskej republiky;
 • používateľ pri využívaní webhostingových služieb nesmie konať proti platným zákonom Slovenskej republiky;
 • používateľ pri využívaní webhostingových služieb je povinný konať v súlade s platnou legislatívou v oblasti autorských práv;
 • používateľ nesie plnú zodpovednosť za obsah a technickú realizáciu svojho projektu;
 • používateľ musí vynaložiť primerané úsilie na technické zabezpečenie svojho projektu, aby projekt nemohol byť zneužitý na škodlivú činnosť prostredníctvom technológií webhostingovej služby Christ-Net.Sk;
 • používateľ sa musí pri realizácii svojho projektu vyvarovať dehonestovaniu náboženstiev, blasfémii a urážaniu Boha, ako i akémukoľvek hrubému, obscénnemu, vulgárnemu, ohováračskému, nenávistnému, výhražnému, sexuálne orientovanému obsahu, ktorý odporuje súčasným zákonom a etickým normám. Porušenie týchto podmienok bude viesť k pozastaveniu, prípadne ukončeniu využívania webhostingových služieb Christ-Net.Sk.
 • poskytovateľ sa zaväzuje ponúkať webhostingové služby Christ-Net.Sk v čo možno najvyššej kvalite a dostupnosti. Zároveň si vyhradzuje právo na odstávku systému pri poruchách a údržbe technického vybavenia;
 • poskytovateľ má právo pozastaviť, prípadne ukončiť využívanie webhostingovej služby v prípade porušenia niektorej zo zásad uvedených v právach a povinnostiach používateľa;
 • poskytovateľ si vyhradzuje právo zverejniť odkaz (URL adresu) na webová stránku projektu prevádzkovaného v rámci webhostingových služieb Christ-Net.Sk;
 • poskytovateľ nezodpovedá za obsah projektov a webov prevádzkovaných v rámci webhostingových služieb Christ-Net.Sk;
 • poskytovateľ nezodpovedá za nijaké škody, ktoré by priamo či nepriamo mohli vzniknúť v súvislosti s prevádzkou webhostingových služieb Christ-Net.Sk;
 • poskytovateľ nezodpovedá za škody na databázach a za únik osobných informácií, ktorú by mohli nastať dôsledkom hackerských útokov, či zlyhania techniky.
 • v prípade podozrenia z porušenia autorských práv v rámci niektorého z projektov využívajúcich webhostingové služby Christ-Net.Sk je treba kontaktovať osoby zodpovedné za daný projekt, resp. webovú stránku;
 • ak treba kontaktovať priamo poskytovateľa webhostingových služieb Christ-Net.Sk, môžu vlastníci autorských práv využiť emailovú adresu abuse@christ-net.sk.

Redakčné články