Kompromitovaná stránka

Kompromitovaná stránka!!!

Keďže stránka, na ktorú ste sa chceli dostať, je infikovaná škodlivým kódom, boli ste automaticky presmerovaní na túto stránku.

Táto stránka sa zobrazuje v prípade kompromitovaného webu niektorého z projektov v rámci hostingu Christ-Net.Sk, t.j. niektorého z webov v rámci Fara.Sk, Rehola.Sk, resp. samostatného webového projektu.

Vysvetlenie

Webové stránky farností v rámci Fara.Sk, rehôl z Rehola.Sk, resp. samostatných webových projektov nie sú spravované občianskym združením Christ-Net.Sk, ale sú plne v správe tvorcov ich obsahu.

I keď sa Christ-Net.Sk snaží aktívne pomáhať pri detekcii a riešení bezpečnostných incidentov jednotlivých webov (za posledné roky priamo Christ-Net.Sk zabezpečil cca. 90% detekcií a cca. 95% odstránení škodlivého kódu z napadnutých webových stránok jednotlivých projektov), konečné riešenie je vždy v rukách administrátorov napadnutých, resp. ohrozených webových stránok (napr. aktualizácia deravého kódu redakčného systému a pod.).

Miesto originálnej webovej stránky sa táto stránka zobrazuje, ak nastane jedna z nasledovných situácií:
- ak riešenie bezpečnostného incidentu (kompromitácie webových stránok) administrátormi webu z akéhokoľvek dôvodu dlhodobejšie zlyháva;
- ak ide o také napadnutie webových stránok, ktorých návšteva by znamenala ohrozenie návštevníkov webu škodlivým kódom.

Pre vyžiadanie odstránenia škodlivého kódu a obnovu zobrazovania pôvodných webových stránok kontaktujte administrátora kompromitovaného webu.

__________
Ak ste sa na túto stránku dostali priamo z portálu Christ-Net.Sk, ide len o informačné zobrazenie stránky určenej pre presmerovávanie z kompromitovaných webov.

Redakčné články