Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Piatok– v týždni modlitieb za duchovné povolania

PIATOK
ZA MISIONÁROV A ZA DOBROVOĽNÍKOV

Svätý otec František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

Štvrtok– v týždni modlitieb za duchovné povolania

ZA ZASVÄTENÝCH MUŽOV – REHOĽNÍKOV
A ZA CHLAPCOV

Svätý otec František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

Streda– v týždni modlitieb za duchovné povolania

STREDA
ZA ZASVÄTENÉ ŽENY – REHOĽNÍČKY
A ZA ZA DIEVČATÁ

Pápež František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

Utorok – v týždni modlitieb za duchovné povolania

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2017

UTOROK
ZA MLÁDEŽ HĽADAJÚCU ALEBO ROZHODUJÚCU SA
PRE SVOJE POVOLANIE V CIRKVI

Pondelok – v týždni modlitieb za duchovné povolania

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2017

PONDELOK
ZA RODINY, KTORÉ SÚ MALÝMI SPOLOČENSTVAMI CIRKVI, HNIEZDAMI POVOLANIA

Z homílie pápeža Františka v Káhire: Smrť, zmŕtvychvstanie a život

...Skúsenosť Emauzských učeníkov nás učí, že je zbytočné zapĺňať miesta kultu, ak sú naše srdcia prázdne na bázeň pred Bohom a na jeho prítomnosť; nepomôže modliť sa, ak sa naša modlitba nasmerovaná k Bohu nepremení na lásku nasmerovanú k bratovi; nepomôže nám veľká religiozita, ak nie je živená veľkou vierou a veľkou láskou k blížnemu; nepomôže nám starať sa o zovňajšok, lebo Boh hľadí na dušu a srdce (porov. 1 Sam 16,7) a má odpor voči pokrytectvu (porov. Lk 11,37-54; Sk 5,3-4). [Sv. Efrém prehlasuje: „Strhnite masku kryjúcu pokrytca a neuvidíte nič iné než hnilobu“ (Kázne). „Beda tomu, čo  má dvojtvárne srdce!“ – hovorí Kniha Sirachovho syna (2,14).]  V očiach Boha je lepšie neveriť, než byť falošným veriacim, pokrytcom!

Zmysel pre veci Božie

Pamätám sa ,ako som v školských časoch obdivoval nášho kňaza, že sa rozumie do počítačov, áut, aj športu čo som si však najviac zapamätal, bolo jeho rozprávanie o láske ku Kristovi.

Redakčné články