Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Vidieť v ranách oslávenie

Slávny francúzsky maliar Pierre Auguste Renoir (1841-1919), popredný predstaviteľ impresionizmu, autor okolo šesťtisíc obrazov, bol kvôli artritíde takmer ochrnutý, no napriek chorobe stále maľoval.

Svätý Otec v rannej homílii: Kresťanská pokora nie je masochizmom, ale láskou

„Dať tomu potrebný čas. To nám pomôže, keď máme zlé myšlienky proti iným, zlé pocity, keď máme antipatiu, nenávisť. Nenechajme ich rásť, zastavme sa, dajme tomu nejaký čas. Čas dáva veci do súladu a pomáha nám vidieť veci správne. Ale ak budeš reagovať vo chvíli hnevu, určite budeš nespravodlivý. Budeš zaujatý. A narobí to zle aj tebe samému. Toto je jedna rada: čas, čas vo chvíli pokušenia.“

Ruky

Ruky vedia privinúť, ruky vedia odstrčiť,
ruky odháňajú, ruky pozývajú,
ruky odmietajú.

Ruky sa otvárajú, ruky nechávajú padnúť,
ruky dvíhajú, ruky sa zdráhajú,
ruky prijímajú, ruky zvádzajú.

Najväčšia „hviezda“ alebo najväčšia jazva

V našom modernom svete sme sa takmer úplne vzdialili od pochopenia obetujúcej sa lásky.

Svätý Otec v rannej homílii: Cirkev má hovoriť slobodne a s odvahou

„A táto odvaha ohlasovania je tým, čo nás odlišuje od jednoduchého prozelytizmu, obracania na vieru. My nerobíme reklamu, hovorí nám Ježiš Kristus, aby sme mali viac ‚členov‘ v našej ‚duchovnej spoločnosti‘. To nepotrebujeme. To neprináša úžitok, nie je to kresťanské. To, čo kresťan robí, je odvážne ohlasovanie. A ohlasovanie Ježiša Krista vzbudzuje skrze Ducha Svätého tento úžas, ktorý nás podnecuje ísť ďalej.“

Pravým protagonistom toho všetkého je teda Duch Svätý, zopakoval pápež a pokračoval, že keď Ježiš hovorí o „novom narodení“, dáva nám poznať, že je to „Duch Svätý, ktorý nás mení, ktorý veje odkiaľ chce, ako vietor, a my počujeme jeho hlas“.  A „jedine Duch je schopný zmeniť náš postoj“, „zmeniť príbeh nášho života, zmeniť našu príslušnosť.

Autor všetkého

Boh, bohatý na milosrdenstvo

Svätý Pavol nám pripomína: «Boh, bohatý na milosrdenstvo – nikdy nezabudnime: