Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Pravá nádej

Nanebovzatie – vyhliadka na večnosť

Nanebovzatie Panny Márie poukazuje na pozoruhodné tajomstvo, lebo ako hovorí II.

Boh síce nie je kvetom, ale...

Boh síce nie je kvetom, ale v každom kvete
prešiel okolo nás.

výroky slávnych

Z katechézy pápeža Františka: Cesta milosrdenstva

...Počas tohto Jubilea by bolo dobré, keby si pri prechode Svätou bránou, Bránou milosrdenstva, pútnici pripomenuli túto evanjeliovú epizódu, čo sa odohrala pri naimskej bráne. Keď Ježiš uvidel túto matku v slzách, ona vstúpila do jeho srdca! Ku Svätej bráne každý prináša vlastný život s jeho radosťami a trápeniami, plánmi a zlyhaniami, pochybnosťami a obavami, aby ho predložil Pánovmu milosrdenstvu. Buďme si istí, že pri Svätej bráne sa Pán približuje, aby sa stretol s každým z nás, aby priniesol a ponúkol svoje mocné utešujúce slovo: «Neplač!» (Lk 7,13). Toto je tá Brána stretnutia medzi bolesťou ľudstva a Božím spolucítením. Prekročením tohto prahu napĺňame našu púť do vnútra milosrdenstva Boha, ktorý tak ako mŕtvemu mládencovi opakuje všetkým: «Hovorím ti, vstaň!» (Lk 7,14). Každému z nás hovorí: ,Vstaň!‘ Boh chce, aby sme boli na nohách.

Miluj hlboko

Neváhaj milovať a milovať hlboko. Možno sa obávaš bolesti, ktorú hlboká láska spôsobuje. Máš zlomené srdce, keď sa tí, ktorých hlboko miluješ, odmietnu, opustia alebo zomrú.

Krátka myšlienka