Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Na ceste do Krakova

Áno, drahí mladí, Pán sa chce s nami stretnúť, chce sa dať „uvidieť“. „Ale ako?“ – môžete sa ma opýtať.

Laná lásky (krátka myšlienka)

„Myšlienka, ktorú by som chcel zdôrazniť je tá, ktorú použil aj pápež František, keď uvádzal Rok milosrdenstva a aj tieto Svetové dni mládeže.

Hĺbka modlitby

Dokonalá modlitba nespočíva v mnohých slovách,
ale v horiacej túžbe, ktorá pozdvihuje srdce k Ježišovi.
Ježiš si nás vyvolil, aby sme boli dušami modlitby.

Buď vôľa tvoja

Niekedy sa nám v duchovnom živote stáva, že ústami hovoríme Bohu, aby sa stala jeho vôľa, ale v skutočnosti robíme kroky, ktoré vedú k naplneniu našej vôle.

Z myšlienok Jána XXIII

Hriech a smútok, von z môjho domu. Aj veci, čo dráždia moje citlivé stránky, i spoločníci, čo mi vonkoncom nie sú po chuti, a musím to všetko znášať s veľkým pokojom...

Dve stránky nás samých

Činnosť navonok a počúvanie Pána sú dve zložky nás samých, ktoré sú neoddeliteľné a mali by žiť spolu v harmónii, jednote a stálej spolupráci.

Modlitba Jána Pavla II. za svet v ohrození

Ó Matka ľudí a národov, pomôž nám zvíťaziť nad hrozbou zla, ktoré sa tak ľahlo zakoreňuje v srdciach dnešných ľudí a ktoré svojimi nesmiernymi účinkami už dolieha na súčasný život a zdá sa, že uzatvár