Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Takto zaobchádzaš so svojimi priateľmi?

Svätá Terézia z Avily túžila iba po živote v chudobe a modlitbe. Ale zdalo sa, že žiť Boží život je ako zápasiť s útokom svetskosti namiereným proti láske, a preto mnoho ráz prežívala ťažké časy.

Falošná sebestačnosť

Nielenže si ľahko vystačíme bez Boha, dokonca sa pred ním aj schovávame, ako náš praotec Adam v stromovej záhrade. Každý máme svoje obľúbené krovie, kde sa pred ním aj pred sebou schovávame.

11.okróber spomienka na Sv. Jána XXIII.

Múdry je ten, kto dokáže vyrieknuť tú časť pravdy, ktorú by nebolo vhodné prezentovať a ktorá je zamlčaná, nepoškodzuje a neprekrúca pravdu vyslovenú...

Z homílie Svätého Otca pri omši mariánskeho jubilea vo Svätom roku milosrdenstva

...Vedieť sa poďakovať, vedieť chváliť Pána za všetko čo pre nás robí, aké je to dôležité! A môžeme sa teda pýtať: sme schopní povedať ďakujem? Koľko krát si povieme ďakujem v rodine, v spoločenstve, v cirkvi? Koľko krát povieme ďakujem tomu, kto nám pomáha, kto nám je nablízku, a kto nás sprevádza životom? Často berieme všetko ako samozrejmosť! A to isté sa stáva aj s Bohom. Je jednoduché ísť k Pánovi a žiadať od neho niečo, ale vrátiť sa mu poďakovať... Preto Ježiš dôrazne poukazuje na nedostatok deviatich nevďačných malomocných: «Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?» (Lk 17,17-18).

Krátka myšlienka

Redakčné články