Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Chlieb života víno lásky

V tajomstve eucharistie nám Pán dáva chlieb života a víno svojej lásky a pozýva nás na oslavu večnej lásky.

Obraz Boha

Jedného dňa sa Boh počas svojej vychádzky hore-dolu po obrovskom africkom kontinente – hovorí istá africká legenda – zastavil pri jednom kmeni a zistil, že jeho členovia strácajú vieru v neho.

Sobota večného života

Siedmy deň nemá večera, nemá západu, lebo si ho posvätil na večné trvanie.

Netreba veľké slová

„Čo máme robiť, aby sme videli, chápali, dotkli sa a nechali sa zachytiť slzami druhých?“ Potrebujeme sa „učiť Ježišovým gestám, ktoré sú gestami milosrdného Samaritána: vidieť, zastaviť sa, dotknúť

Z príhovoru Svätého Otca na slávnosť Turíc: Milovať tak, ako miluje Boh

...«Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky» (Jn 14,15-16).

Tieto slová nám pripomínajú hlavne to, že láska k nejakej osobe, a aj k Pánovi, sa preukazuje nie slovami, ale skutkami; a aj ,zachovávanie prikázaní‘ treba chápať v existenciálnom zmysle, takže tým bude preniknutý celý život. Naozaj, byť kresťanmi neznamená v prvom rade patriť k istej kultúre alebo hlásiť sa k istej náuke, ale skôr spojiť vlastný život v každom jeho aspekte s osobou Ježiša a prostredníctvom neho s Otcom. S týmto úmyslom Ježiš prisľubuje vyliatie Ducha Svätého na jeho učeníkov. Práve vďaka Duchu Svätému, Láske, ktorá spája Otca a Syna a z nich vychádza, všetci môžeme žiť životom samotného Ježiša. Duch nás totiž učí všetkému, i tomu jedinému, čo je naozaj potrebné: milovať ako miluje Boh.

Kto nemá smäd, nech nechodí?

Pán Ježiš povedal: „Kto je smädný, nech príde ku mne a pije“ (Jn 7,37/). Túži s nami zdieľať svoj život, povedal nám všetko, čo sme potrebovali vedieť.

Redakčné články