Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Ježiš ide okolo

„Boh existuje a ja som sa s ním stretol“ - takto nazval André Frossard svoju knihu, ktorá spôsobila v kresťanskom svete veľký ohlas. Je však vôbec možné stretnúť sa s Bohom? Zdá sa, že v evanjeliách sa to dialo dosť často, aj keď dosť nečakane. Ale Písma nie sú len spomienkou na zašlé časy: sú o Bohu a o nás, o našom živote s Bohom.

Ježišovo Božstvo


Čo v samotnom Písme poukazuje na to, že Ježiš Kristus bol nielen Boží syn, ale aj skutočný Boh, jedna z troch Božských osôb? Učenia o Svätej trojici sa pridŕžajú všetky kresťanské cirkvi, a práve preto sa nazývajú kresťanskými, lebo Krista považujú za Boha. Preto medzi kresťanov nepatria napríklad Svedkovia Jehovovi alebo Mormoni a pod. Poukazov na Božskosť Ježiša je v Písme mnoho. Aké najpriamejšie vyjadrenia však na adresu Ježiša, že je Bohom, možno v Písme nájsť?

S čerty nejsou žerty

Keby ste sa dnes opýtali niektorých ľudí čo si myslia o čertoch, pár z nich by vám možno odpovedalo, že sú to roztomilé rozprávkové postavičky. Pritiahnuté za vlasy? Faktom ale je, že čerti sympaťáci každý rok obletujú uja Mikuláša, v obchodoch sa dá kúpiť kopa hračiek - čertíkov a v rozprávkach vystupujú čerti akoby sa s nimi vrece roztrhlo. Ja osobne som bol tiež odkojený na rožkatom čertíkovi Lucifukovi a na všemožných čertoch najmä z českých rozprávok, kde to vyzerá neraz na vážnu absenciu kreativity.

Kto Boha miluje, na modlitbu si čas nájde


Keď tak čítam o tom, ako zvlášť ateisti odmietajú prijať existenciu Boha, ako sa v správnosti ich názoru utvrdzujú na svojich stránkach aj prieskumami, kde veriacim bolo namerané nižšie IQ ako ateistom (v podstate je to dosť možné, lebo k viere v Boha sa hlási popri intelektuáloch aj väčšie množstvo jednoduchých ľudí než k deklarovaným liberálom a ateistom), neviem či sa mám smiať alebo plakať. Stále viac vnímam, že práve modlitba je najúčinnejším spôsobom k záchrane aj ateistov.

18. Presvedčenie ľudstva o Bohu je mylné?


/Tento príspevok patrí do série článkov z knihy Apologetika od K.Bartáka./
Ak došiel ľudský rozum k jasnému a všeobecne vyslovenému poznatku, nemôže a nesmie byť tento poznatok mylný.
Ľudské zmysly a srdce je možné klamať, rozum v presvedčení všeobecne prijatom však nikdy. Človek nemá nič vyššieho ako rozum. Nech je uznávanie nadzemských síl viac či menej prekrúcané, jadro musí byť pravdivé a pravé už vzhľadom k dôstojnosti ľudského rozumu a omyl všetkého ľudstva v tak dôležitej veci je vylúčený.

17. Boha popiera hojná nezmyselnosť v prírode?


/Tento príspevok patrí do série článkov z knihy Apologetika od K.Bartáka./
Neúčelné javy v prírode sú len výnimky z pravidla, ktoré pravidlo potvrdzujú. Čo sa nám okrem toho niekedy zdalo neúčelným, má zmysel, napr. zakrpatené orgány, ako mandle, slepé črevo. Nič nie je náhodné, zbytočné, tým menej pre Boha. Mnohostranný funkčný okruh niektorých orgánov nie je doteraz celkom preskúmaný. Dnes by sa väčšina vedcov neodvážila označiť ani jeden z nich za zbytočný.
Boj všetkých proti všetkým: nič na svete nie je úplne svojbytné a samoúčelné, ani nemá právo žiť tu večne. Smrť všetkého živého je samozrejmá a vyplýva z prirodzenosti bytia. Či nie je práve smrť doplnením biologickej harmónie, nutným k obnove pokolenia?

Učeníctvo

Podstata kresťanského života nespočíva v tom, že chodíme do kostola, že máme väčšie alebo menšie povedomie o článkoch viery.