Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Koho má najviac rád?

Pýtala sa pani katechétka na náboženstve: "Deti, koho má Pán Boh najviac rád?"
Jedno dievčatko odpovedalo: "Pán Boh má zo všetkých ľudí najviac rád všetkých."

Žiť dobrý život (citát)

Žiť dobrým životom neznamená žiť bez problémov, ale žiť bez zbytočných problémov.
Nešťastie dolieha na kresťanov rovnako, ako šťastie stretá hriešnych ľudí.

Pripravený na odchod

Žijem neďaleko železničnej trate,
a tak sa vlaky stali súčasťou môjho života.
Využívam ich často ako dopravný prostriedok,
a veľakrát sa podľa nich orientujem v čase.

Skutočný život až potom!

V brušku tehotnej ženy sa ocitli tri embryá. Jedno z nich bol malý veriaci, druhé malý pochybovač a tretie malý skeptik.

Čo mi v jeden obyčajný piatkový večer povedal Boh

Všetko je v prílohe.

Farební svätí

Pane, prosím ťa,
daruj mi humor a milosť porozumieť vtipu,
nech mám radosť zo života a dokážem rozdávať radosť aj iným.

Sv. Thomas More

Na hodine náboženstva sa pán farár opýtal detí, kto je podľa nich svätec.

Znamenie Božej lásky

Kristov kríž je neodvolateľný dôkaz
Božej lásky. Práve on sa dotýka srdca,
ktoré je centrom lásky človeka.
Ak sa toto spojenie snažíme nejakým
spôsobom oddeliť, vzniká plytký
hybrid – karikatúra lásky.