Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Zápas o dobro

Nie je ľahké byť kresťanom. Na tomto svete niet ani jedného dospelého, ktorý by bol dobrý a nebol by sa predtým o to usiloval. Vidíte čestného človeka? Niekoho, kto je skutočne kresťanom? Bez obáv môžete s istotou povedať: „Tento tu, ak je dobrý, tak to znamená, že ho to stálo veľa námahy.“

Diéta na krásu

V ďalekej východnej krajine žili raz dve veľmi pekné sestry.
Jedna sa vydala za sultána, druhá za kupca . Časom sultánova manželka stále chudla, slabla a zosmutnievala.
Sestra, ktorá žila s kupcom blízko kráľovského paláca, zo dňa na deň opeknievala.
Sultán pozval kupca do svojho paláca a spýtal sa ho:
„Ako je to možné?“

Kde sa vzalo to dobro?

Keď som začal v deväťdesiatom roku učiť náboženstvo na jednej brnenskej škole, prihlásilo sa samé od seba dievča, ktoré mi povedalo: „Ja v Pána Boha neverím, lebo keby bol Boh, kde by sa vzalo to zlo?“

Pri adventnom venci (o nádeji)

V živote človeka je vždy niečo prvé.

Prvý plač,
prvý úsmev,
prvé slovo,
prvý krok...

Ale
keď je niečo prvé,
znamená to,
že musí byť aj niečo,

Ampulka oleja

S príchodom Adventu sa u mňa akoby začala prebúdzať tichá radosť z nastávajúcich Vianoc.

Súradnice

Ak chce niekto preplávať oceán, nestačí mu iba loď, zásoba potravín a pitnej vody, ale musí rozumieť pravidlám námornej plavby, kompasu na palube, ovládať vysielačku a vyznať sa aj vo hviezdach nad hlavou.

Špiritualita spoločenstva

Každý človek patrí do nejakého spoločenstva; ba možno povedať, že patrí do viacerých spoločenstiev. Pojem spoločenstvo má teda veľmi bohatý obsah. Prvým spoločenstvom, do ktorého človek patrí je rodina. Ak sa hovorí o náboženskom spoločenstve, je to spoločenstvo, ktoré stojí na jednote viery; hoci sa od rodinného spoločenstva líši, nie je menej hodnotné. Ak si uvedomíme, že vzorom každého spoločenstva nie je rodinný, ale trinitárny život, do spoločenstva možno preniesť všetky autentické ľudské hodnoty. Jeho zmyslom je jednota v pluralite osôb. Vďaka tomu sa spoločenstvo buduje v milosti a utrpení vďaka rovnakému ideálu a úmyslu.