Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Prosba za správny pohľad

Ďakujem Ti, Pane, za oči, tie otvorené obloky do veľkých diaľok,
ďakujem Ti za pohľad, ktorý nesie moju dušu k druhým ľuďom,
ako láskavý lúč nesie svetlo a teplo Tvojho slnka k zemi.
Pane, urob, aby moje oči boli jasné, aby môj pohľad prebúdzal hlad po čistote.
Daj, aby som nikdy nesklamal, nikdy nebol zúfalý,
ale schopný obdivovať, žasnúť a uvažovať.

Boh vie, kde je moje šťastie

Boh vie, v čom spočíva moje najväčšie šťastie, ja to však neviem. Neexistujú pravidlá toho, čo je šťastné a dobré a to, čo vyhovuje jednému, sa pre druhého nemusí hodiť. Veľmi sa líšia spôsoby, ktorými je možné dosiahnuť dokonalosť, a pre každého je vhodný iný liek.

Pri adventnom venci (o priateľstve)

Na adventnom venci už niekoľko dní horia dve sviece.

A aj keď adventný veniec
má svoju osobitú symboliku,
sviece na ňom rozprávajú
aj o inom.

Závisť - diabolský nástroj pre vzďaľovanie sa ľudských sŕdc


„Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho [stromu života] jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ - A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý...“ (Gn 3,4-6)

Citát z Genezis umožňuje dozvedieť sa logiku pokušenia, nielen tohto prvého, ale aj vôbec každého. Grécky jazyk veľmi dobre vystihol úlohu Satana, ktorú na seba on prevzal – Rozdeľovač („dia-bolos“).
-

Čas na stretnutia (citát)

Je veľkou úľavou mať niekoho, komu možno otvoriť srdce,
koho možno urobiť spoluúčastným na svojom vnútri
a komu možno zverovať svoje tajomstvá.

Sv. Ambróz

Pošta pre Teba

Najdôležitejšiu správu svojho života

nenájdeš v poštovej
ani v mailovej schránke.

Je na kríži.

Ním Ti Boh hovorí,
ako veľmi Ťa miluje.

Svedectvo o mojom prežívaní Posvätna

Obsah článku

1 Všeobecná skúsenosť (alebo namiesto Úvodu)
2 Moja skúsenosť – Posvätno ako majestát a totalita svätosti
3 Moja skúsenosť – Božstvo ako osobný Priateľ a osobný Spasiteľ
4 Záver

-