Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Úzka brána do neba

Pozriem, kto ňou prejde ľahko a bez hluku!
Pokorný, pretože je malý.
Chudobný, pretože nič nemá.
Poslušný, lebo čnosť poslušnosti ho znižuje a zohýna.
Čistý srdcom, pretože na ničom nelipne.

Z Pastierskeho listu biskupov Slovenska

...Dnes síce žijeme v spoločnosti, ktorá nám navonok zaručuje vyznávať a praktizovať našu vieru, avšak nachádzame sa v situácii, keď sme ohrození z viacerých strán. Ideologický materializmus padol so systémom, ktorý bol diktatúrou a na jeho miesto nastúpil materializmus pragmatický, zameraný na pohodlie, zábavu a pôžitok. Nášmu správaniu nič nevnucuje, nevedie s nami názorové spory. Avšak kvalitu svojho života meriame tovarom. V takomto myšlienkovom svete nie je miesto pre náboženstvo. Ak áno, tak nepravé, bez kríža, zúžené na témy šťastia a pohody, bez chorôb, staroby, utrpenia, obeti a smrti. V strede takejto falošnej nábožnosti stojí individuálna emocionalita, túžba zvíťaziť nad rutinou všednosti, potreba prekonať stres, či kompenzovať psycho-sociálnu nerovnováhu. Je to konzumné myslenie, ktorému chýba vzťah s osobným Bohom.

Nie je láska bez utrpenia

Vo svete, kde vládne lož sa za pravdu platí utrpením.

Nádoby z hliny

"Pred niekoľkými dňami v jednej homílii v Dome sv.

Sv.Otec na slávnosť Božieho tela: Eucharistia je pamiatka Božej lásky

...„Pamätaj.“ - Pamäť je dôležitá, pretože nám umožňuje zostávať v láske, pamätať si, to znamená niesť v srdci, nezabudnúť, kto nás miluje a kto nás pozýva k láske. A predsa sa táto jedinečná príležitosť, ktorú nám Pán dal, v súčasnosti skôr oslabuje. Vo chvate, do ktorého sme ponorení sa mnohé osoby a mnohé skutočnosti akoby len mihnú povedľa nás. Rýchlo obraciame list, bažiac vždy po niečom novom, ale sme chudobní na spomienky.

Takto zahadzujúc spomienky a žijúc okamžikom riskujeme, že zostaneme na povrchu, v prúde udalostí ktoré sa dejú, bez toho, aby sme išli do hĺbky, bez tej hĺbky, ktorá nám pripomína, kto sme a kam ideme. Vonkajší život sa takto stáva rozkúskovaným a vnútorný život ustrnutým.

Celovečná potravina

Ak uznávame, že Ježiš sa stal chlebom pre nás, potom prijmeme aj výzvu, aby sme sa ako učeníci stali chlebom pre druhých. Ježiš neprišiel dať tomuto svetu nejaké veci, ale dal ľudstvu seba samého.

You Are A Priest Forever

Redakčné články