Spoločnosť

Spoločnosť, jej základy a fungovanie.

Slušný človek v politike – je to vôbec možné? (1. časť)

Mnohí ľudia na Slovensku majú pocit, že politika je vo všeobecnosti tak špinavá záležitosť, že normálni a slušní ľudia sa v nej apriori nemôžu vyskytovať. Práve to údajne má byť dôvodom, prečo sa na Slovensku nemáme dobre.
Budem s týmto názorom polemizovať. Aby ma niekto nepodozrieval, že robím skrytú reklamu niektorej súčasnej slovenskej politickej strane, použijem príklad práve z doby, ktorá bola rovnako „zložitá“, ako tá naša, ale ktorá nemá politickú súvislosť so súčasnou slovenskou spoločnosťou.
Bude to švajčiarsky dôkaz – a ak ho budeme nasledovať, možno sa aj my môžeme dopracovať k takému životu, aký žil ten slušný človek zo Švajčiarska.

Tento švajčiarsky politik bol viac, než iba slušným človekom. Bol mnohostranne úspešným človekom. Bol ženatý, mal desať detí a uživil ich. Popri tom stačil pôsobiť i v politike a zachovať si charakter… a oveľa viac!

Slušný človek v politike – je to vôbec možné? (2. časť)


Dokončenie životného príbehu a posolstva svätého Mikuláša z Flüe – politika a mystika, ktorý sa narodil pred 600 rokmi, ale má čo povedať aj dnešnej dobe.

Prvá časť príbehu je tu.

Autor Standfordského väzenského experimentu o médiách a virtuálnej realite

Doucko

Slávny psychológ Phillip Zimbardo, autor Standfordského väzenského experimentu sa vyjadril na tému médií a virtuálnej reality počas rozhovoru pri nedávnej návšteve Českej republiky. Jeho slová prameniace z poznania problémov s mládežou v Amerike, kde sú možno o pol-generácie pred nami, si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

NOVINKA - STRELNÝ APOŠTOLÁT

Každý kresťan pozná Ježišove slová: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) My sme často veľmi zaneprázdnení dennými starosťami. Ale jestvuje riešenie - STRELNÝ APOŠTOLÁT

Ako chrániť deti v škole pred škodlivou sexuálnou výchovou

HFI prinieslo zaujímavý článok o tom ako chrániť deti v škole pred škodlivou sexuálnou výchovou.

Septembrové Dni dobrovoľníctva 2015

Milé dobrovoľníčky,  milí dobrovoľníci,

s radosťou vám oznamujeme, že tak ako každý rok sa aj tento september už po siedmy krát budú konať Dni dobrovoľníctva.

Národné dobrovoľnícke centrum CARDO sa už jedenásť rokov snaží prepájať organizácie, firmy a dobrovoľníkov, a tak vytvárať pridanú hodnotu v našej spoločnosti. Dni dobrovoľníctva sú preto vnímané ako jedna z kľúčových každoročne hromadne organizovaných udalostí dobrovoľníckeho charakteru na Slovensku. Dni, počas ktorých dúfame, že množstvo skúsených aj nových dobrovoľníkov sa bude vo väčšej miere snažiť prispieť svojou troškou organizáciám tretieho sektora, ktoré dobrovoľnícku energiu vedia zužitkovať na dobré účely, a tak majú mimoriadnu dôležitosť v propagácií tejto udalosti.

Pozývame všetky organizácie, skúsených dobrovoľníkov, či ľudí, ktorí sa s myšlienkou dobrovoľníctva ešte len pohrávajú, aby neváhali a pridali sa k tejto udalosti s tradíciou.

Ak si sa ešte neocitol v koži dobrovoľníka, Dni dobrovoľníctva sú výborná príležitosť, ako sa veľmi ľahko spriateliť s organizáciou, s ktorou tak nadviažeš prvý kontakt. Získavanie nových skúseností a zručností, a zároveň pomoc tvojej komunite sú dôvodom, prečo nevynechať Dni dobrovoľníctva ani tejto rok. Všetko, čo je potrebné urobiť, je sledovať našu stránku www.dobrovolnictvo.sk, a vybrať si podujatie, ktoré najviac vyhovuje tvojim kritériám. Netreba mať špeciálne zručnosti ani vedomosti, stačí len ochota zapojiť sa.

Redakčné články