Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Prijať evanjelium

„Obráťte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15), znie Ježišova prosba. Verte radostnej zvesti, že Boh je váš Otec.

Moc a milosť Ducha

Moc a milosť Ducha nie sú niečím, čo si môžeme zaslúžiť, alebo získať. To môžeme získať iba ako dar. Božia láska môže na nás vyliať svoju moc iba vtedy, keď jej dovolíme, aby nás vnútorne zmenila.

Svätý nepokoj

Znovu a znovu sa situácia opakuje.

Na Sviatok Obetovania Pána

„Prežívať stretnutie s Ježišom je tiež liekom na „paralýzu normálnosti“, je otvorením sa dennému virvaru milosti.

Svätý Otec o poníženosti

„Neraz si myslíme, že poníženosť znamená ísť pokojní, ísť možno so sklonenou hlavou pozerajúc na podlahu ... ale aj prasatá kráčajú so sklonenou hlavou: toto nie je poníženosť.

Koľko sĺz si dnes zotrel?

Pán nám hovorí: «Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať» (Jn 13,35).

Nemajú víno, Pane

Ako Mária v Káne, snažme sa naučiť byť vnímavými na našich námestiach a v našich dedinách a rozpoznať tých, ktorých život je „oslabený“; ktorí stratili – alebo boli olúpení o – dôvody k oslave.

Redakčné články