Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Prijať utrpenie (citát)

Stretnutia s láskou nemožno odkladať

Tí dvaja už veľmi dlho žili spolu v tej istej komunite. Boli priatelia, mali spoločné záujmy, nikdy sa nepohádali.

O zberateľstve

Iste aj my máme vlastnú skúsenosť so starými, opotrebovanými vecami. Dlhý čas sme ich ako nepotrebné kdesi odkladali, no jedného dňa sa ukázali ako užitočné.

Ona je našou Matkou

„My kresťania máme Matku, tú istú, čo Ježiš; máme Otca, toho istého, čo Ježiš. Nie sme siroty! A ona nás v tom okamihu rodí s toľkou bolesťou: je skutočne mučeníčkou.

Daj mi túžbu a silu rozhodovať sa pre to, čo vedie k cieľu

Všemohúci, večný Bože,
ty si mňa i mojich bratov a sestry
stvoril pre seba,
aby sme ťa poznali,
aby sme ťa milovali,
aby sme ti slúžili
a raz prišli k tebe.

Modlitba pred spánkom

Dobrý Bože, ležím v posteli a vkladám sa do tvojich dobrotivých rúk. Daj, nech v nich nájdem útočisko plné dôvery. Spočívam v tvojom láskyplnom náručí ako dieťa v matkinom objatí.

Redakčné články