Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Ťažké veci v pravde a s láskou

„Vyprosujme si cez Jána [Krstiteľa] milosť apoštolskej odvahy povedať vždy veci v pravde, s pastoračnou láskou, prijať ľudí s tým málom, čo sú schopní dať - prvý krok. Boh urobí zvyšok.

Na sviatok Panny Márie Guadalupskej

modlitbu Svätého Otca Františka, ktorú predniesol obrátený k obrazu Guadalupskej Panny Márie:

Miluje nás po mene, takých akí sme

„Kto nepozná Pánove pohladenia, nepozná kresťanskú náuku! Kto sa nenechá Pánom pohladiť, je stratený! Toto je radostná zvesť, toto je úprimný jasot, po ktorom dnes túžime.

Myšlienka na Ježiša

Aj uprostred dňa, v práci, v škole, v prírode, kdekoľvek sa nachádzame, všade si oživujme v mysli a vo vedomí myšlienku na Ježiša. Nejde iba o číru spomienku, že jestvuje.

Inšpirácia na Advent

„Stíchni, stíchni, stíchni, kto Boha poznať chceš“, spieva sa v jednej kolede z Lotrinska. Dožičme si ako prípravu na sviatky čas ticha, aby sme mohli vzhliadnuť k Bohu.

Kto verí vo mňa, i keby zomrel...

Pohľad na život pod uhlom smrti

Redakčné články