Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Krátka myšlienka

Chudoba, ku ktorej volá František z Assisi, je chudoba milencov

Sv. František volí chudobu. Nie z toho dôvodu ako hinduistickí jogíni, aby nepadol do pasce žiadostivosti, teda z akejsi duševnej hygieny.

Vystavila život slnku lásky.

Cez okno som videla zapadajúce slnko, ako na prírodu vrhá svoje posledné lúče; vrcholky stromov sa zdali celé pozlátené.

Pod ochranou tvojich krídel budem plesať

Pane, Bože náš, „pod ochranou tvojich krídel budem plesať“ (Ž 63, 8),
ochraňuj nás a nos nás.
Nesieš nás od malička a hovoríš:
„Až po šediny vás ja ponesiem“ (Iz 46, 4),

Povedala áno

Je ľahké umrieť pre Krista,
je ťažké preňho žiť.
Smrť trvá len jednu alebo dve hodiny,
avšak žiť pre Krista,
znamená umierať denne.

Redakčné články