Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Duchovné priateľstvo

Milí priatelia, duchovné priateľstvo je jeden z najkrajších darov života. Nedá sa nasilu vynútiť. Treba naň čakať, pokiaľ nám ho daruje Darca všetkých darov.

Počuj ma!

Počuj ma, ó, Stvoriteľu, som tvoje stvorenie a stratený.
Som tvoje stvorenie a mriem, som tvoje stvorenie a schátraný k ničomu.

Kresťanský život je boj, nechajme sa pritiahnuť Ježišom

„Zamyslime sa nad tým, ako je na tom naše srdce: cítim v mojom srdci tento boj?

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. januára 2017

Pane Ježiš Kriste,
ty si ten istý včera, dnes i naveky.
Uzdrav rany našej minulosti,
požehnaj naše putovanie k jednote a voveď
nás do svojej budúcnosti,
až všetko vo všetkom zjednotíš

Pozícia hľadajúcich

Astronóm Kepler v roku 1604 vypočítal pri pozorovaní konjunkcií planét Jupitera a Saturna, t. j.

Kristus sa rodí v srdci človeka

Ako sa Kristus rodí v srdci človeka? Vierou! Viera je Boží dar, je to nadprirodzená cnosť, ktorú nám vlieva Boh.

Dve myšlienky z kázne R. Cantalamessu

„Čo mi to osoží, že sa Kristus narodil v Betleheme z Márie, ak sa nenarodí skrze vieru aj v mojom srdci?“

Redakčné články