Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Šťastie prichádza na návštevu

„Existuje len jeden vrodený omyl. Myslieť si, že sme tu na to, aby sme boli šťastní.“

Vytínaj od koreňa chudobu v srdci

Toto je moja modlitba k tebe, Pane môj -
vytínaj, vytínaj od koreňa chudobu v mojom srdci.
Daj mi silu, aby som ľahko znášal svoje radosti i žiale.

Keby som bol bohom

Keby som bol bohom, neviedol by som dušu cestami bolesti, nenechal by som slnko zapadnúť nad jej vyprahnutosťou a smútkom, nedovolil by som aby nahliadla do pustej priepasti, ktorá je v nej, nenechal

Dobrý pastier

„Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce“ (Jn 10, 14-15). Ježiš vzťahuje uvedené slová na seba.

Pane, nauč ma, ako ťa hľadať

Dovoľ mi, aby som hľadel na tvoje svetlo aspoň z diaľky, aspoň z hlbín.