Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Príď Duchu Svätý

Duchu Svätý, príď a prežiar temnotu môjho srdca.
Daruj mi vo vnútornej rozorvanosti a nepokoji pokoj a mier.
Očisť vo mne všetko, čo sa zašpinilo.
Nech je všetko kalné opäť číre.

Michelangelo a mramor

Raz sa ktosi spýtal Michelangela: „Ako môžete tvoriť také prekrásne diela, také vzácne majstrovské diela ako je Pieta, Dávid alebo Mojžiš?“ Michelangelo odpovedal: „Všetko závisí od kvality mramoru, k

Plniť Božiu vôľu (citát)

Ja som vždy spokojná s tým, čo odo mňa Pán Boh žiada, neznepokojujem sa tým, čo žiada od ostatných, a nemyslím si, že mám väčšie zásluhy, lebo odo mňa žiada viac.

Pochop nedostatky druhých

Stále počúvaš ľudí, ktorí ťa akoby odmietali. Oni však nehovoria o tebe. Hovoria o svojich nedostatkoch. Tvárou v tvár tvojim požiadavkám a túžbam sa vyznávajú zo svojej biedy.

Boh v človeku – človek v Bohu

Vo svojich príhovoroch na rozlúčku Ježiš veľmi prízvukoval dôležitosť svojho „návratu k Otcovi“ ako vyvrcholenie celého svojho poslania.

O čom hovorí naša viera?

Často hovoríme, že viera nesmie byť odtrhnutá od života.

Príroda a pevný Boží poriadok

Je prekvapujúce, že toto slovo v Písme v podstate nenájdeme. Častejšie sa objavuje slovo stvorenie, tvorstvo, zem, dielo Božích rúk.