Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Vstaň a jedz!

Občerstvujúci pokrm, ktorý sa ponúkal unavenému Eliášovi na štyridsaťdennú cestu k hore Horeb ( porov. 1 Král 19,5-8), je predobrazom. Pravým pokrmom na cestu pre nás nie je niečo, ale Niekto.

Znamenie chleba

Keď pri adorácii hľadíme na premenenú hostiu, prihovára sa k nám znamenie, ktoré je odkazom k stvoreniu.

Jednoduchosť ho dojíma

Láska Pána Ježiša sa prejavuje rovnako v najjednoduchšej duši, ktorá v ničom neodporuje jeho milosti, ako aj v duši najvznešenejšej, lebo pre lásku je charakteristické, že sa znižuje.

Plod Ducha Svätého

Spoločenstvo, plod Ducha Svätého, je živené eucharistickým chlebom (porov. 1Kor 10,16-17) a prejavuje sa bratskými vzťahmi v akomsi predpovedaním budúceho sveta..

Povolanie a milosť

V každom Božom volaní sa skrýva milosť, aby sme to, čo od nás Boh chce, mohli uskutočniť.

Naša premena

Niekedy počujeme: ja keby som sa zmenil, to by som už nebol ja...