Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Chráňme si svoju vieru

Pevná a istá viera vždy viac stráca, ak kňazi a katechéti nevyžarujú istotu, ak tolerujú čoraz viac všetko zasahujúci laxizmus, namiesto toho, aby pripomínali pravdy o hriechu, súde a pekle, a deťom,

Zákony prírody

Zázraky nie sú porušením zákonov prírody. Boh a vesmír nestoja na opačnej strane.

Svätý Pavol a Cirkev

Svätý Pavol patril k členom starého Izraela, a preto neprijal zjavenie nového Izraela, nového Božieho ľudu. Začal Cirkev prenasledovať. Pavol sa rozhodol ísť do Damašku, aby tam prenasledoval Cirkev.

Viera Šimona Petra

„Ja som za teba prosil, aby tvoja viera nezanikla“ (Lk 22,32) Ježišova modlitba je hranicou, položenou moci zla. Ježišova modlitba chráni cirkev.

Čas na Boha

Keď k sebe Ježiš pozval Jána a Ondreja, „ išli teda, videli, kde býva a v ten deň zostali u neho“ (Jn 1,39). No čuduj sa svete, keby tam nezostali!

Ďakujem ti za uplynulý deň

Dobrý Bože, ďakujem ti za uplynulý deň. Toľko vecí si mi dnes daroval.
Ďakujem ti za dnešné stretnutia, za rozhovory, v ktorých som sa mohol dotknúť tajomstva, ktoré nás všetkých obklopuje.

Dávaj pozor