Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Blahoslavení tí, čo majú dušu chudobného, lebo ich je nebeské kráľovstvo

Blahoslavenstvo chudoby je ozajstným tajomstvom, ktoré pochopíme len vďaka Duchu Svätému...

Pán mojich hodín a rokov

Pán mojich hodín a rokov,
dal si mi množstvo času.
Zostáva za mnou a rozprestiera sa predo mnou.
Bol môj a bude môj,
dostal som ho však od teba.
Ďakujem ti za každý úder hodín

Kontakt s Bohom

Kňazi ako služobníci radosti

Drahí priatelia, toto je vaše poslanie: prinášať evanjelium všetkým, aby všetci zakúsili Kristovu radosť a aby táto radosť prišla do každého mesta. Čo môže byť krásnejšie?

Pápež Lev XIII – úsmevné príhody

Levovi XIII. raz oznámili, že stretnutia s ním sa domáha takmer storočný starec.

Vstaň a jedz!

Občerstvujúci pokrm, ktorý sa ponúkal unavenému Eliášovi na štyridsaťdennú cestu k hore Horeb ( porov. 1 Král 19,5-8), je predobrazom. Pravým pokrmom na cestu pre nás nie je niečo, ale Niekto.