Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Si môj majster, Dobrý Pastier!

Najmilší Spasiteľ, bez teba som v tme a v súžení...
Bez teba, Veľký Boží Syn, som zmätený a v bezmocnej hanbe,
lebo bez teba mi chýba všetko dobré.
Bez teba naslepo tápem v temnote.

Nič zvláštne?

Bdelosť súvisí s prebudením. Kto starostlivo sleduje svoj dych pri chôdzi, berie pozorne do rúk lyžicu, kto je celkom sústredený na to, čo práve robí, bdie.

Odovzdanosť

Skala – kde všade ju nachádzame?

Jedným z najčastejších symbolov pre vyjadrenie Božej sily a stálosti je pojem skala. „Boh je moja skala. kto iný je našou skalou, než náš Boh?“

Dokonalé správanie

Najdokonalejšie nie je správanie, ktoré zodpovedá našej predstave o dokonalosti – bezchybné, neomylné, bezkonfliktné – ale správanie, ktoré je najväčšmi poznamenané nezištnou láskou k Bohu a najmenej