Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Modlitba ruženca

„Nakoniec zdravím mladých, chorých a novomanželov. Na konci mesiaca október túžim odporučiť modlitbu ruženca.

Nezabudni /citát/

Uzdravenie

Cirkev žije neprestajne evanjelium pokoja. Hlása ho všetkým ľuďom a národom. Neúnavne ukazuje cestu pokoja a zmierenia. Nastoľuje pokoj. Búra hradby predsudkov a nepriateľstiev medzi ľuďmi.

Takto zaobchádzaš so svojimi priateľmi?

Svätá Terézia z Avily túžila iba po živote v chudobe a modlitbe. Ale zdalo sa, že žiť Boží život je ako zápasiť s útokom svetskosti namiereným proti láske, a preto mnoho ráz prežívala ťažké časy.

Falošná sebestačnosť

Nielenže si ľahko vystačíme bez Boha, dokonca sa pred ním aj schovávame, ako náš praotec Adam v stromovej záhrade. Každý máme svoje obľúbené krovie, kde sa pred ním aj pred sebou schovávame.

11.okróber spomienka na Sv. Jána XXIII.

Múdry je ten, kto dokáže vyrieknuť tú časť pravdy, ktorú by nebolo vhodné prezentovať a ktorá je zamlčaná, nepoškodzuje a neprekrúca pravdu vyslovenú...

Redakčné články