Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

vtedy príde uzdravenie

Kristova nevesta spieva v Piesni piesní: „Som chorá od lásky“ (Pies 2,5,5,8). Kedy Kristus uzdraví túto chorobu? Keď sa naša túžba upokojí v jeho dobrách.

Vyznať Krista v Duchu Svätom

Žijeme v civilizácii, ktorá je charakteristická absolútnou nadvládou techniky.

Na popolcovú stredu

„Božie slovo nám dáva správnu orientáciu, aby sme dobre prežívali Pôst. Keď robíme niečo dobré, občas sme v pokušení, aby nás za to ocenili a aby sme z toho mali odmenu: ľudskú slávu.

3. viera dospelá

Dospelosť po stránke duševnej u človeka nastáva vtedy, keď už príde k uspokojivej odpovedi na otázku svojej identity.

2. viera adolescentná

Scénou, na ktorej sa odohráva druhá etapa nášho rastu- adolescencia - , je hľadanie identity.

1. viera detská

Scénou, v ktorej sa odohráva detstvo, je rodina. V rodine dostáva dieťa jedlo, šaty a službu. Dieťa je ako malý kráľ sediaci na tróne uprostred svojej rodiny.

Tri oblasti viery

Ako veriaci sa často pýtame: Sú pochybnosti vo viere Bohu v poriadku? Sú pochybnosti výsledkom veľkej alebo malej viery, alebo dokonca výsledkom jej úplného nedostatku?

Redakčné články