Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Ďakujem ti za uplynulý deň

Dobrý Bože, ďakujem ti za uplynulý deň. Toľko vecí si mi dnes daroval.
Ďakujem ti za dnešné stretnutia, za rozhovory, v ktorých som sa mohol dotknúť tajomstva, ktoré nás všetkých obklopuje.

Dávaj pozor

Blahoslavení tí, čo majú dušu chudobného, lebo ich je nebeské kráľovstvo

Blahoslavenstvo chudoby je ozajstným tajomstvom, ktoré pochopíme len vďaka Duchu Svätému...

Pán mojich hodín a rokov

Pán mojich hodín a rokov,
dal si mi množstvo času.
Zostáva za mnou a rozprestiera sa predo mnou.
Bol môj a bude môj,
dostal som ho však od teba.
Ďakujem ti za každý úder hodín

Kontakt s Bohom

Kňazi ako služobníci radosti

Drahí priatelia, toto je vaše poslanie: prinášať evanjelium všetkým, aby všetci zakúsili Kristovu radosť a aby táto radosť prišla do každého mesta. Čo môže byť krásnejšie?