Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Krátka myšlienka

Modlime sa so sv. Ignácom

Modlime sa so sv. Ignácom:
“Večný Pán a Kráľ celého stvorenia, prichádzam
v pokore k tebe. S pomocou a podporou
Márie, tvojej Matky, a všetkých svätých
a silne pohnutý tvojou milosťou. A tak

Naša budúcnosť

Dávaj nezištne

Tvoja láska je stála do tej miery, nakoľko pochádza od Boha. O stálosť lásky môžeš prosiť Boha ako o dar. A stálu lásku môžeš dávať druhým.

Nočná modlitba

Milosrdný Bože, všade navôkol sa rozprestiera noc, nad mojím domovom, nad mojím bežným dňom, nad mestom, dokonca nad celým svetom.

Krátka myšlienka

Ďakujem, že si

Poznáte to známe porekadlo, že koreňom všetkého zla sú peniaze? A prečo by vlastne mali byť? Veď s nimi napríklad môžeme kúpiť darček pre toho, koho máme radi.

Redakčné články