Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Skala – kde všade ju nachádzame?

Jedným z najčastejších symbolov pre vyjadrenie Božej sily a stálosti je pojem skala. „Boh je moja skala. kto iný je našou skalou, než náš Boh?“

Dokonalé správanie

Najdokonalejšie nie je správanie, ktoré zodpovedá našej predstave o dokonalosti – bezchybné, neomylné, bezkonfliktné – ale správanie, ktoré je najväčšmi poznamenané nezištnou láskou k Bohu a najmenej

Chráňme si svoju vieru

Pevná a istá viera vždy viac stráca, ak kňazi a katechéti nevyžarujú istotu, ak tolerujú čoraz viac všetko zasahujúci laxizmus, namiesto toho, aby pripomínali pravdy o hriechu, súde a pekle, a deťom,

Zákony prírody

Zázraky nie sú porušením zákonov prírody. Boh a vesmír nestoja na opačnej strane.

Svätý Pavol a Cirkev

Svätý Pavol patril k členom starého Izraela, a preto neprijal zjavenie nového Izraela, nového Božieho ľudu. Začal Cirkev prenasledovať. Pavol sa rozhodol ísť do Damašku, aby tam prenasledoval Cirkev.

Viera Šimona Petra

„Ja som za teba prosil, aby tvoja viera nezanikla“ (Lk 22,32) Ježišova modlitba je hranicou, položenou moci zla. Ježišova modlitba chráni cirkev.

Čas na Boha

Keď k sebe Ježiš pozval Jána a Ondreja, „ išli teda, videli, kde býva a v ten deň zostali u neho“ (Jn 1,39). No čuduj sa svete, keby tam nezostali!