Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Povolanie a milosť

V každom Božom volaní sa skrýva milosť, aby sme to, čo od nás Boh chce, mohli uskutočniť.

Naša premena

Niekedy počujeme: ja keby som sa zmenil, to by som už nebol ja...

Príď Duchu Svätý

Duchu Svätý, príď a prežiar temnotu môjho srdca.
Daruj mi vo vnútornej rozorvanosti a nepokoji pokoj a mier.
Očisť vo mne všetko, čo sa zašpinilo.
Nech je všetko kalné opäť číre.

Michelangelo a mramor

Raz sa ktosi spýtal Michelangela: „Ako môžete tvoriť také prekrásne diela, také vzácne majstrovské diela ako je Pieta, Dávid alebo Mojžiš?“ Michelangelo odpovedal: „Všetko závisí od kvality mramoru, k

Plniť Božiu vôľu (citát)

Ja som vždy spokojná s tým, čo odo mňa Pán Boh žiada, neznepokojujem sa tým, čo žiada od ostatných, a nemyslím si, že mám väčšie zásluhy, lebo odo mňa žiada viac.

Pochop nedostatky druhých

Stále počúvaš ľudí, ktorí ťa akoby odmietali. Oni však nehovoria o tebe. Hovoria o svojich nedostatkoch. Tvárou v tvár tvojim požiadavkám a túžbam sa vyznávajú zo svojej biedy.