Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Skala – kde všade ju nachádzame?

Jedným z najčastejších symbolov pre vyjadrenie Božej sily a stálosti je pojem skala. „Boh je moja skala. kto iný je našou skalou, než náš Boh?“

Dokonalé správanie

Najdokonalejšie nie je správanie, ktoré zodpovedá našej predstave o dokonalosti – bezchybné, neomylné, bezkonfliktné – ale správanie, ktoré je najväčšmi poznamenané nezištnou láskou k Bohu a najmenej

Chráňme si svoju vieru

Pevná a istá viera vždy viac stráca, ak kňazi a katechéti nevyžarujú istotu, ak tolerujú čoraz viac všetko zasahujúci laxizmus, namiesto toho, aby pripomínali pravdy o hriechu, súde a pekle, a deťom,

Zákony prírody

Zázraky nie sú porušením zákonov prírody. Boh a vesmír nestoja na opačnej strane.

Svätý Pavol a Cirkev

Svätý Pavol patril k členom starého Izraela, a preto neprijal zjavenie nového Izraela, nového Božieho ľudu. Začal Cirkev prenasledovať. Pavol sa rozhodol ísť do Damašku, aby tam prenasledoval Cirkev.