Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Zachej v preklade znamená čistý, nevinný…

Viete, čo znamená v preklade Zachej? Slovo pochádza z hebrejčiny a znamená čistý, nevinný. Teraz si predstavte, že človek s týmto životným príbehom sa volá pán čistý.

Tvoj stred nie je v tebe

Tvoj stred nie je v tebe, ale v Kristovi.

Vzrastajte a dozrievajte ako zrnká

Každý deň zdanlivo dobrí ľudia sa správajú zle a zomierajú; ale zdanlivo zlí ľudia sa obrátia a žijú.

Čo je viera?

Čo je to viera?

Krátka myšlienka

Strata

Niektorí mŕtvy so sebou humor a dobro odnášajú, po odchode iných sa naopak ešte len objavujú.

Redakčné články