Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Krátka myšlienka

Ďakujem, že si

Poznáte to známe porekadlo, že koreňom všetkého zla sú peniaze? A prečo by vlastne mali byť? Veď s nimi napríklad môžeme kúpiť darček pre toho, koho máme radi.

Svätý Augustín o pokore

Kde je láska, tam je pokoj, kde je pokora, tam je láska.

Čo získam z modlitky?

Spýtali sa raz jedného mnícha: Čo si získal tým,
že sa pravidelne modlíš k Bohu? On sa zamyslel
a odpovedal na to: Nič...
Ale viem, čo som stratil – hnev,zlosť, chamtivosť,

Múdrosť pokoja

Ešte pokojnejšie, ešte pokojnejšie, láskavejšie a vyrovnane pri všetkých záležitostiach.

Rebrík do neba

Duchovná tradícia hovorí o predstave rebríka do neba. Celá spirituálna cesta sa dá prirovnať k rebríku, ktorý vedie smerom hore. No tento rebrík je zároveň pevne vsadený do zeme.

Platí „na večnosť“

Čo sa stane, ak niekto spozná, že 2x2=4? Odpoveď je jednoznačná: toto poznanie platí „na večnosť“. Je možné domnievať sa, že nejako podobne je to aj s láskou.

Redakčné články