Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Posledné miesto

Pane, Ty si pri istej príležitosti povedal
„...choď a sadni si na posledné miesto...“
Dobre viem, že po poslednom mieste nikto netúži.
Tak sa veľmi teším,
keď mi preukazujú úctu,

Pripravte cestu Pánovi

S pápežom Levom XIII.

Keď mal Lev XIII.

Nauč ma umeniu pomalých krokov (Z Afriky)

Pane, nauč ma umeniu pomalých krokov.
Daruj mi uprostred víru dňa pokoj odvekých vrchov.
Utíš rýchly tlkot môjho srdca tichom duše.

Vychovávať neznamená trestať

Boh nás netrestá, keď na nás zošle ťažké časy. On nás týmto spôsobom vychováva a to je veľký rozdiel. Keď chce Boh niekoho potrestať, urobí to tak, že mu dá všetko, čo si zaželá (porov.

Krátka myšlienka

Redakčné články