Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

krátka myšlienka

Aký je náš duchovný život?

Pred časom som sa spýtal v jednom spoločenstve, čo sa im spontánne vybaví, keď sa povie duchovný život.

Si môj majster, Dobrý Pastier!

Najmilší Spasiteľ, bez teba som v tme a v súžení...
Bez teba, Veľký Boží Syn, som zmätený a v bezmocnej hanbe,
lebo bez teba mi chýba všetko dobré.
Bez teba naslepo tápem v temnote.

Nič zvláštne?

Bdelosť súvisí s prebudením. Kto starostlivo sleduje svoj dych pri chôdzi, berie pozorne do rúk lyžicu, kto je celkom sústredený na to, čo práve robí, bdie.

Odovzdanosť

Redakčné články