Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

List a ja

Podávať pravdu s láskou

Kresťanská viera vám neponúka hotové riešenia na zložité problémy súčasnej spoločnosti.

Krátka myšlienka

Modlime sa so sv. Ignácom

Modlime sa so sv. Ignácom:
“Večný Pán a Kráľ celého stvorenia, prichádzam
v pokore k tebe. S pomocou a podporou
Márie, tvojej Matky, a všetkých svätých
a silne pohnutý tvojou milosťou. A tak

Naša budúcnosť

Dávaj nezištne

Tvoja láska je stála do tej miery, nakoľko pochádza od Boha. O stálosť lásky môžeš prosiť Boha ako o dar. A stálu lásku môžeš dávať druhým.

Nočná modlitba

Milosrdný Bože, všade navôkol sa rozprestiera noc, nad mojím domovom, nad mojím bežným dňom, nad mestom, dokonca nad celým svetom.

Redakčné články