Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Kultúra duše

„Tak zaspievaj“, alebo „Povedz básničku“, alebo „Ukáž, ako vieš tancovať“ – to sú výzvy dospelých, aby deti ukázali, čo vedia. Tí, čo chodia do materskej škôlky, si niekedy zaslúžia potlesk.

Múdrosť (citát)

Vydať sa na cestu

Vo vzťahu k Dieťaťu, ktoré sa narodilo v Betleheme, existuje celá škála ľudských postojov, a to už od biblických dôb.

Pravá tvár Boha, človeka i Cirkvi

O Bohu hovorí kdekto; v mene Božom sa ohlasuje aj nenávisť a pácha sa násilie. Preto je dôležité objavovať pravú Božiu tvár.

Zjavenie pre všetkých

Nie je azda dôležité, že nevieme počet a mená tých, ktorých nám evanjelista Matúš predstavuje ako zástupcov nežidovských krajín, ktorí hľadali Mesiáša.

Iba láska sama /citát/

Redakčné články