Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Iba láska sama /citát/

Na sviatok Svätej rodiny

Dnes, na sviatok Svätej rodiny, má každý z nás možnosť pozrieť sa na svoju vlastnú rodinu a ďakovať jej za to, čo od nej dostal. Sviatok Svätej rodiny nie je starý, ako by sa to mohlo zdať.

Zázrak v Betleheme

Tak, ako u pastierov v Betleheme, nech sa aj nám naplnia oči údivom a žasnutím, kontemplujúc v malom Ježiškovi Božieho Syna.

Akého Boha očakávame?

Mali by sme si ozrejmiť, čo očakávame v príchode Dieťaťa – alebo koho v ňom čakáme.

Adventné zamyslenie

V našom kraji sú Vianoce vzácnymi sviatkami. Všetci sa na ne tešíme a radi ich slávime. Takmer každý sa chce nejako zapojiť do ich oslavy, nikto neostáva bokom.

Návrat k milosti

Ak sa aj následkom slabej ľudskej prirodzenosti kvôli ťažkému hriechu stratil Boží život, práve Vianoce musia znamenať návrat k milosti prostredníctvom dôslednej, kajúcej sviatostnej spovede s predsav

Redakčné články