Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Vzrastajte a dozrievajte ako zrnká

Každý deň zdanlivo dobrí ľudia sa správajú zle a zomierajú; ale zdanlivo zlí ľudia sa obrátia a žijú.

Čo je viera?

Čo je to viera?

Krátka myšlienka

Strata

Niektorí mŕtvy so sebou humor a dobro odnášajú, po odchode iných sa naopak ešte len objavujú.

Hriech a smrť

Kedy umiera duša? Vždy, keď nižší poriadok panuje nad vyšším poriadkom.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha

Čisté srdce, to je slobodné srdce, srdce, ktoré nie je urážlivé ani zvrátené. Je to srdce, ktoré nie je dvojznačné, dvojzmyselné. V čistom srdci je istá priamosť, a zároveň plameň, vrúcnosť.

Redakčné články