Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Zmysel pre veci Božie

Pamätám sa ,ako som v školských časoch obdivoval nášho kňaza, že sa rozumie do počítačov, áut, aj športu čo som si však najviac zapamätal, bolo jeho rozprávanie o láske ku Kristovi.

Tajomstvo Božej milosrdnej lásky

Evanjelista pripomína, že Pán Ježiš nám ukázal učeníkom stopy ukrižovania, dobre viditeľné a hmatateľné i na jeho oslávenom tele (porov. Jn 20,20-27).

Nik ťa neodsúdil?

„Chcel by som len vysloviť jedno z najkrajších slov evanjelia, ktoré mňa osobne veľmi dojímajú: «Nik ťa neodsúdil? - Nik, Pane.

„Vy ste soľ zeme. … Vy ste svetlo sveta.“ (Mt 5, 13.14)

Ježišu, možno aj dnes máš pri pohľade na naše mestá dôvod plakať. Aj my môžeme byť voči tebe slepí a nechápať cestu pokoja, ktorú si nám ukázal (porov. Lk 19, 41).

Trpezlivosť a zodpovednosť/ 1.

Neviem ako vy, ale ja nerád čakám. Mám rád veci radšej okamžite. Čakať v rade je pre mňa utrpenie. Uvedomujem si, že to nie je čnosť.

Nepohoršujme dvojakým životom

„Nám všetkým, každému jednému z nás, by dnes pomohlo zamyslieť sa, či v nás nie je niečo z dvojakého života, či sa zdáme byť spravodliví, dobrí veriaci, dobrí katolíci, avšak pod povrchom robíme niečo

Redakčné články