Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Inšpirácia na Advent

„Stíchni, stíchni, stíchni, kto Boha poznať chceš“, spieva sa v jednej kolede z Lotrinska. Dožičme si ako prípravu na sviatky čas ticha, aby sme mohli vzhliadnuť k Bohu.

Kto verí vo mňa, i keby zomrel...

Pohľad na život pod uhlom smrti

Chudobní duchom

Osobitným spôsobom sú Ježišovými adresátmi hriešnici, sú to chudobní duchom. Ježiš sa od nich nedrží ďaleko ako farizeji a zákonníci; jedáva a stoluje s nimi (Mk 2,13-17 atď).

Ježiš je brána, cesta a hlas

„Takto jasne hovorí Pán. Nedá sa vojsť do večného života iným spôsobom, než cez bránu, ktorou je Ježiš. [On] je brána nášho života a nielen večného života, ale aj nášho každodenného života.

Kde je ukotvené moje srdce?

„Aký bude súmrak môjho života?“ Všetci máme svoj súmrak, všetci! Hľadím naň s nádejou? Hľadím naň s radosťou z toho, že budem prijatý Pánom? Toto je kresťanská myšlienka, ktorá nám prináša pokoj.

Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!

Pane Ježišu, Zachej sa pozeral na Teba a Ty si sa pozrel na neho. Zachej si uvedomil, že v Tebe je dokonalá spravodlivosť a nesmierne milosrdenstvo.

krátka myšlienka

Redakčné články