Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Záhrada plnej blaženosti

Keď si schopný v pokoji si užívať malé veci, prebývaš v záhrade plnej blaženosti.
Kto dokáže robiť šťastnými, musí mať v sebe radosť.
Kto chce do sveta vnášať teplo, musí mať v sebe oheň.

List a ja

Podávať pravdu s láskou

Kresťanská viera vám neponúka hotové riešenia na zložité problémy súčasnej spoločnosti.

Krátka myšlienka

Modlime sa so sv. Ignácom

Modlime sa so sv. Ignácom:
“Večný Pán a Kráľ celého stvorenia, prichádzam
v pokore k tebe. S pomocou a podporou
Márie, tvojej Matky, a všetkých svätých
a silne pohnutý tvojou milosťou. A tak

Naša budúcnosť

Redakčné články