Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Ďakujme ako Terezka

Božia milosť je najviac priťahovaná našou vďakou, lebo keď mu ďakujeme za nejaké dobrodenie, je dojatý a ochotne nám poskytne desať ďalších, a pokiaľ mu opäť s rovnakou vrelosťou ďakujeme, aké nespočí

Oheň lásky (citát)

Modlitba (sv. Terezka)

Byť v jeho službách

Často sa sťažuješ, že si nebol vyslyšaný.
To znamená, že zamieňaš úlohy.
Žiadaš od Boha, aby konal tvoju vôľu,
aby uskutočňoval tvoj plán,
aby sa dal do tvojej služby.

Čo „Boh spojil“

Manželstvo a rodina je Božie dielo, to, čo „Boh spojil“. Cezeň vedie naša cesta k Bohu a Božia cesta k človeku.

Terezkina láska

Dokonalá láska k blížnym spočíva v tom, že máme znášať chyby druhých, nečudovať sa nad ich slabosťami, povzbudzovať sa aj tými najmenšími prejavmi dobrých vlastností, ktoré u nich vidíme...

Redakčné články