Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Akého Boha očakávame?

Mali by sme si ozrejmiť, čo očakávame v príchode Dieťaťa – alebo koho v ňom čakáme.

Adventné zamyslenie

V našom kraji sú Vianoce vzácnymi sviatkami. Všetci sa na ne tešíme a radi ich slávime. Takmer každý sa chce nejako zapojiť do ich oslavy, nikto neostáva bokom.

Návrat k milosti

Ak sa aj následkom slabej ľudskej prirodzenosti kvôli ťažkému hriechu stratil Boží život, práve Vianoce musia znamenať návrat k milosti prostredníctvom dôslednej, kajúcej sviatostnej spovede s predsav

Krátka myšlienka

Advent – čas očakávania

Adventný čas je časom mnohorakého očakávania. Tento čas nie je napriek všetkému, ako sme si zvykli, len časom naháňania sa a sladkých pocitov.

Adventné zamyslenie

Redakčné články