Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Musíme sa naučiť účinnej komunikácii

Ľudský osud je možné prirovnať k osudu človeka uväzneného na dne hlbokej vyschnutej studne. Na volanie o pomoc nikto neodpovedá.

Zmysel a radosť povolania

„Ak chceš byť v živote šťastný,
staň sa kňazom – a buď ním naplno,
ak však chceš byť v živote nešťastný,
staň sa kňazom – a buď ním len napoly.“

moravský kňaz páter Antonín Šuránek

Tieto veľmi múdre slová neplatia len pre kňazský život, ale pre každého. Môžeme povedať:

Ďakujme ako Terezka

Božia milosť je najviac priťahovaná našou vďakou, lebo keď mu ďakujeme za nejaké dobrodenie, je dojatý a ochotne nám poskytne desať ďalších, a pokiaľ mu opäť s rovnakou vrelosťou ďakujeme, aké nespočí

Oheň lásky (citát)

Modlitba (sv. Terezka)

Byť v jeho službách

Často sa sťažuješ, že si nebol vyslyšaný.
To znamená, že zamieňaš úlohy.
Žiadaš od Boha, aby konal tvoju vôľu,
aby uskutočňoval tvoj plán,
aby sa dal do tvojej služby.

Čo „Boh spojil“

Manželstvo a rodina je Božie dielo, to, čo „Boh spojil“. Cezeň vedie naša cesta k Bohu a Božia cesta k človeku.

Redakčné články