Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Mária a Ján

Na kríži už nie je Kristus a pod ním nie je jeho Matka, čiže Ježiš a Mária. Viem, že hovoríme o bolestivej Matke pri päte kríža. Ja si však nemyslím, že bola bolestivá.

Podobnosť

Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Príslovie sa nevzťahuje len na činnosť dvoch ľudí, ale platí aj pre dianie v prírode alebo v spoločnosti.

Krátka myšlienka

Nech sila v slabosti sa stane dokonalou

Zdravému, silnému, tridsaťročnému mužovi, ktorý so svojou manželkou vychovával tri deti, lekári diagnostikovali rakovinu uzlín. Večer si sadol k manželke, chytil ju za ruky a prosil ju: „Prosím ťa, poďme sa pomodliť desiatok ruženca!“ modlili sa spolu „ktorý sa pre nás krvou potil“. Uvedomoval si: Ježišu, teraz sa ja potím strachom. Do môjho života vstupuje najťažšia prekážka: choroba, možno aj smrť. Držal ženu za ruky a modlil sa: Zdravas Mária, milosti plná....Keď dokončili, poprosil: „Ešte sa pomodlime ďalší“. Pokračovali: ktorý pre nás bičovaný bol, tŕním korunovaný bol, kríž niesol, ukrižovaný bol. Nazval by niekto tohto muža slabochom?

Chce sa nám dať poznať

Keďže dobrý Boh, ktorý nás nekonečne miluje,
sa nám chce dať poznať, robí v našich
nechápavých srdciach rôzne zmeny.
Často bývajú bolestivé, no neskôr spoznáme,
aké sú dôležité.

Pripusť k sebe neznáme

Človek je vo svojej podstate príjemca a prijímateľ.

Boli sme stvorení

Redakčné články