Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Vychovávať neznamená trestať

Boh nás netrestá, keď na nás zošle ťažké časy. On nás týmto spôsobom vychováva a to je veľký rozdiel. Keď chce Boh niekoho potrestať, urobí to tak, že mu dá všetko, čo si zaželá (porov.

Krátka myšlienka

Zachej v preklade znamená čistý, nevinný…

Viete, čo znamená v preklade Zachej? Slovo pochádza z hebrejčiny a znamená čistý, nevinný. Teraz si predstavte, že človek s týmto životným príbehom sa volá pán čistý.

Tvoj stred nie je v tebe

Tvoj stred nie je v tebe, ale v Kristovi.

Vzrastajte a dozrievajte ako zrnká

Každý deň zdanlivo dobrí ľudia sa správajú zle a zomierajú; ale zdanlivo zlí ľudia sa obrátia a žijú.

Čo je viera?

Čo je to viera?

Redakčné články