Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Vydať sa na cestu

Vo vzťahu k Dieťaťu, ktoré sa narodilo v Betleheme, existuje celá škála ľudských postojov, a to už od biblických dôb.

Pravá tvár Boha, človeka i Cirkvi

O Bohu hovorí kdekto; v mene Božom sa ohlasuje aj nenávisť a pácha sa násilie. Preto je dôležité objavovať pravú Božiu tvár.

Zjavenie pre všetkých

Nie je azda dôležité, že nevieme počet a mená tých, ktorých nám evanjelista Matúš predstavuje ako zástupcov nežidovských krajín, ktorí hľadali Mesiáša.

Iba láska sama /citát/

Na sviatok Svätej rodiny

Dnes, na sviatok Svätej rodiny, má každý z nás možnosť pozrieť sa na svoju vlastnú rodinu a ďakovať jej za to, čo od nej dostal. Sviatok Svätej rodiny nie je starý, ako by sa to mohlo zdať.

Zázrak v Betleheme

Tak, ako u pastierov v Betleheme, nech sa aj nám naplnia oči údivom a žasnutím, kontemplujúc v malom Ježiškovi Božieho Syna.

Redakčné články