Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Krátka myšlienka

Strata

Niektorí mŕtvy so sebou humor a dobro odnášajú, po odchode iných sa naopak ešte len objavujú.

Hriech a smrť

Kedy umiera duša? Vždy, keď nižší poriadok panuje nad vyšším poriadkom.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha

Čisté srdce, to je slobodné srdce, srdce, ktoré nie je urážlivé ani zvrátené. Je to srdce, ktoré nie je dvojznačné, dvojzmyselné. V čistom srdci je istá priamosť, a zároveň plameň, vrúcnosť.

Najbližšie (citát)

Záhrada plnej blaženosti

Keď si schopný v pokoji si užívať malé veci, prebývaš v záhrade plnej blaženosti.
Kto dokáže robiť šťastnými, musí mať v sebe radosť.
Kto chce do sveta vnášať teplo, musí mať v sebe oheň.

Redakčné články