Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Ak nestratíš hlavu

Uvediem dva ľudové výrazy, ktoré sa týkajú lásky. Keď sa niekto zaľúbi, vždy sa nájde niekto, kto to skomentuje slovami: „Tamten (alebo tamtá) stratil hlavu.“

Ako prví učeníci

Ježišu, my sme v našej viere ešte krehkejší, ako prví učeníci. Aj nám hrozí, že ťa zradíme, hoci tvoja láska by mala vyvolať rast našej lásky k tebe.

Tvoj Otec vidí aj v skrytosti

Komu by obdiv a uznanie nepadlo dobre? No ako pri každej príjemnej veci, aj tu s jedlom rastie chuť. Čo malo slúžiť na povzbudenie a vzpruhu do ďalšej činnosti sa stáva samoúčelným cieľom.

Na čo čakáme?

"Tým, ktorí hľadajú Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, Boh prisľúbil, že všetko ostatné dostanú navyše.

Pretože ťa milujem

Potrebuješ ma? Som prítomný.
Ta ma nevidíš, ale ja som svetlom tvojich očí.
Ty ma nepočuješ, ale ja hovorím tvojim hlasom.
Ty ma nepotrebuješ, i keď som silou tvojich rúk.

Dôveruj svojim priateľom

Ustavične hľadáš dôkazy priateľstva, no tým si len ubližuješ. Keď obdarúvaš priateľov, nečakaj konkrétnu reakciu, vďaku.

Redakčné články