Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Nauč ma umeniu pomalých krokov (Z Afriky)

Pane, nauč ma umeniu pomalých krokov.
Daruj mi uprostred víru dňa pokoj odvekých vrchov.
Utíš rýchly tlkot môjho srdca tichom duše.

Vychovávať neznamená trestať

Boh nás netrestá, keď na nás zošle ťažké časy. On nás týmto spôsobom vychováva a to je veľký rozdiel. Keď chce Boh niekoho potrestať, urobí to tak, že mu dá všetko, čo si zaželá (porov.

Krátka myšlienka

Zachej v preklade znamená čistý, nevinný…

Viete, čo znamená v preklade Zachej? Slovo pochádza z hebrejčiny a znamená čistý, nevinný. Teraz si predstavte, že človek s týmto životným príbehom sa volá pán čistý.

Tvoj stred nie je v tebe

Tvoj stred nie je v tebe, ale v Kristovi.

Vzrastajte a dozrievajte ako zrnká

Každý deň zdanlivo dobrí ľudia sa správajú zle a zomierajú; ale zdanlivo zlí ľudia sa obrátia a žijú.

Redakčné články