Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Modlitba (sv. Terezka)

Byť v jeho službách

Často sa sťažuješ, že si nebol vyslyšaný.
To znamená, že zamieňaš úlohy.
Žiadaš od Boha, aby konal tvoju vôľu,
aby uskutočňoval tvoj plán,
aby sa dal do tvojej služby.

Čo „Boh spojil“

Manželstvo a rodina je Božie dielo, to, čo „Boh spojil“. Cezeň vedie naša cesta k Bohu a Božia cesta k človeku.

Terezkina láska

Dokonalá láska k blížnym spočíva v tom, že máme znášať chyby druhých, nečudovať sa nad ich slabosťami, povzbudzovať sa aj tými najmenšími prejavmi dobrých vlastností, ktoré u nich vidíme...

Kultúra duše

„Tak zaspievaj“, alebo „Povedz básničku“, alebo „Ukáž, ako vieš tancovať“ – to sú výzvy dospelých, aby deti ukázali, čo vedia. Tí, čo chodia do materskej škôlky, si niekedy zaslúžia potlesk.

Múdrosť (citát)

Redakčné články