Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Dávaj nezištne

Tvoja láska je stála do tej miery, nakoľko pochádza od Boha. O stálosť lásky môžeš prosiť Boha ako o dar. A stálu lásku môžeš dávať druhým.

Nočná modlitba

Milosrdný Bože, všade navôkol sa rozprestiera noc, nad mojím domovom, nad mojím bežným dňom, nad mestom, dokonca nad celým svetom.

Krátka myšlienka

Ďakujem, že si

Poznáte to známe porekadlo, že koreňom všetkého zla sú peniaze? A prečo by vlastne mali byť? Veď s nimi napríklad môžeme kúpiť darček pre toho, koho máme radi.

Svätý Augustín o pokore

Kde je láska, tam je pokoj, kde je pokora, tam je láska.

Čo získam z modlitky?

Spýtali sa raz jedného mnícha: Čo si získal tým,
že sa pravidelne modlíš k Bohu? On sa zamyslel
a odpovedal na to: Nič...
Ale viem, čo som stratil – hnev,zlosť, chamtivosť,

Múdrosť pokoja

Ešte pokojnejšie, ešte pokojnejšie, láskavejšie a vyrovnane pri všetkých záležitostiach.

Redakčné články