Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Podobenstvo o márnotratnom synovi

Sv. Bernard z Clairvaux rozvíja toto podobenstvo do alegórie.

Mlčanie môže znamenať niekedy viac než slová

Kto lepšie miluje, vie dlhšie mlčať. Kto miluje, mlčí. Kto mlčí, chápe. Kto chápe, slúži. Len mlčanie musí byť zhovievavé, ušľachtilé a aktívne.

Puto tvojej lásky

Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka, vďaka ktorej ťa môžem nazývať svojím všetkým.

Pomôž mi

Bože, volám k tebe za úsvitu, pomôž mi modliť sa
a zamerať svoje myšlienky na teba; sám to nedokážem.
Vo mne je tma, no u teba je svetlo;
som osamelý, no ty ma neopúšťaš;

Bože, nevzďaľuj sa odo mňa

Ježišu, koľko smútku je v hlbinách mnohých duší, ranených samotou, opustenosťou, nezáujmom, chorobou, smrťou drahej osoby!

Deti majú čo povedať dospelým

Na záver stretnutia pápež František udelil skupinke detí požehnanie so slovami: „Teraz vám všetkým dám požehnanie a ďakujem vám za to, za túto návštevu, za toto stretnutie, lebo pre Ježiša boli deti o

Ježiš, moja nádej

Ako veľmi si nás miloval,
Otče dobrotivý,
Keď si „vlastného Syna neušetril,
ale vydal ho za nás všetkých“ (Rim 8,32)
Ako veľmi si nás miloval nás, za ktorých On,

Redakčné články