Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Jeho trpezlivosť so mnou

"Ježiš nepovedal Judášovi: "Si obyčajný zlodej!". Trpezlivo a s láskou sa ho snažil pritiahnuť k sebe.

Nebáť sa dobroty a už vôbec nie nežnosti

Chcel by som požiadať a prosím všetkých, ktorí zastávajú zodpovedné úlohy v ekonomickej, politickej alebo sociálnej oblasti, všetkých mužov a ženy dobrej vôle: buďme „ochrancovia“ stvorenstva, Božieho

Tunika

Tvoja tunika, Pane, nás pobáda uvažovať o chvíli milosti a súčasne o udalostiach, ktoré šliapu po dôstojnosti človeka.

Dotyk môjho srdca

"Pre mňa sa viera zrodila zo stretnutia s Ježišom. Osobné stretnutie, ktoré sa dotklo môjho srdca a dalo môjmu životu smer a nový zmysel.

Uznávam, že som hriešnik?

Kristus prišiel hľadať a zachraňovať, čo sa stratilo. A ja sa s ním stretnem len v takej miere, v akej sa cítim stratený, v akej som si vedomý, že potrebujem záchranu.

Logika lásky

Logika lásky je náročná a požadovačná. Nutne spája lásku k Bohu a lásku k blížnemu.

Ty zaujímaš Boha!

Boh trpel pre teba, osobitne pre teba, a bol by ochotný spraviť to znova, ak by to bolo nevyhnutné pre tvoju spásu. Prečo sa chceš zatratiť?

Redakčné články