Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Shahbaz Bhatti

Ráno 2. marca 2011 bol zavraždený skupinou ozbrojencov pakistanský minister pre menšiny. Vo svojom duchovnom testamente napísal:

Láska je dar /citát/

Ak nestratíš hlavu

Uvediem dva ľudové výrazy, ktoré sa týkajú lásky. Keď sa niekto zaľúbi, vždy sa nájde niekto, kto to skomentuje slovami: „Tamten (alebo tamtá) stratil hlavu.“

Ako prví učeníci

Ježišu, my sme v našej viere ešte krehkejší, ako prví učeníci. Aj nám hrozí, že ťa zradíme, hoci tvoja láska by mala vyvolať rast našej lásky k tebe.

Tvoj Otec vidí aj v skrytosti

Komu by obdiv a uznanie nepadlo dobre? No ako pri každej príjemnej veci, aj tu s jedlom rastie chuť. Čo malo slúžiť na povzbudenie a vzpruhu do ďalšej činnosti sa stáva samoúčelným cieľom.

Na čo čakáme?

"Tým, ktorí hľadajú Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, Boh prisľúbil, že všetko ostatné dostanú navyše.

Redakčné články