Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

„Bdejte a modlite sa“

V jednoduchosti nie je nič, čo by ju stavalo proti múdrosti, a ani naopak. Jednoduchosť je láska, múdrosť je myslenie. Láska sa modlí, inteligencia bdie. „Bdejte a modlite sa“ (Mk 14,38).

Láska za všetkým

Misionár milosrdenstva

„Prajem si, aby som bol medzi vami ako misionár milosrdenstva, Božej nežnosti. Dovoľte mi však povzbudiť vás, aby ste aj vy boli misionármi tej nekonečnej Božej lásky.

„nad pohľadom Ježiša na mňa“

„Môžeme si tiež pomyslieť: aký je dnes Ježišov pohľad na mňa? Ako sa na mňa pozerá Ježiš? S výzvou? S odpustením? S poslaním? Ale na ceste, ktorou prešiel, je každý z nás pod pohľadom Ježiša.

Krátka myšlienka

Stretli sme ťa

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu Kriste, ty si sa so svojimi učeníkmi
stále stretával aj po zŕtvychvstaní.
Pridal si sa k emauzkým učeníkom, ktorí boli na úteku pred sebou a svojím sklamaním.

Niet ho tu, lebo vstal

Do tmy, v ktorej sa zdajú s Ježišom pochované aj všetky nádeje a túžby, preblesknú z nenazdania lúče úplnej novosti a životodarnej radosti veľkonočného rána.

Redakčné články