Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Ježiš, moja nádej

Ako veľmi si nás miloval,
Otče dobrotivý,
Keď si „vlastného Syna neušetril,
ale vydal ho za nás všetkých“ (Rim 8,32)
Ako veľmi si nás miloval nás, za ktorých On,

Shahbaz Bhatti

Ráno 2. marca 2011 bol zavraždený skupinou ozbrojencov pakistanský minister pre menšiny. Vo svojom duchovnom testamente napísal:

Láska je dar /citát/

Ak nestratíš hlavu

Uvediem dva ľudové výrazy, ktoré sa týkajú lásky. Keď sa niekto zaľúbi, vždy sa nájde niekto, kto to skomentuje slovami: „Tamten (alebo tamtá) stratil hlavu.“

Ako prví učeníci

Ježišu, my sme v našej viere ešte krehkejší, ako prví učeníci. Aj nám hrozí, že ťa zradíme, hoci tvoja láska by mala vyvolať rast našej lásky k tebe.

Tvoj Otec vidí aj v skrytosti

Komu by obdiv a uznanie nepadlo dobre? No ako pri každej príjemnej veci, aj tu s jedlom rastie chuť. Čo malo slúžiť na povzbudenie a vzpruhu do ďalšej činnosti sa stáva samoúčelným cieľom.

Redakčné články