Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Ticho je plné a sýti slovo

Ticho sa znáša ako blahodarná rosa. Ticho stúpa zo zeme ako spev, ktorého tóny sa menia podľa ročných období. Ticho chutí ako čerstvá voda, od jej lahodnosti nemožno oddeliť spev prameňov.

Dobre prežiť svoj život

Keď je tvoje srdce nepokojné, alebo trpí, priveď ho opatrne na svoje miesto a vráť ho nežne do prítomnosti svojho Pána.

Krátka myšlienka

... že dnes je iná doba

S pokušením byť za každú cenu mocný, úspešný a vplyvný súvisí aj iné pokušenie, a to byť ako tí druhí.

„Bdejte a modlite sa“

V jednoduchosti nie je nič, čo by ju stavalo proti múdrosti, a ani naopak. Jednoduchosť je láska, múdrosť je myslenie. Láska sa modlí, inteligencia bdie. „Bdejte a modlite sa“ (Mk 14,38).

Láska za všetkým

Redakčné články