Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Tunika

Tvoja tunika, Pane, nás pobáda uvažovať o chvíli milosti a súčasne o udalostiach, ktoré šliapu po dôstojnosti človeka.

Dotyk môjho srdca

"Pre mňa sa viera zrodila zo stretnutia s Ježišom. Osobné stretnutie, ktoré sa dotklo môjho srdca a dalo môjmu životu smer a nový zmysel.

Uznávam, že som hriešnik?

Kristus prišiel hľadať a zachraňovať, čo sa stratilo. A ja sa s ním stretnem len v takej miere, v akej sa cítim stratený, v akej som si vedomý, že potrebujem záchranu.

Logika lásky

Logika lásky je náročná a požadovačná. Nutne spája lásku k Bohu a lásku k blížnemu.

Ty zaujímaš Boha!

Boh trpel pre teba, osobitne pre teba, a bol by ochotný spraviť to znova, ak by to bolo nevyhnutné pre tvoju spásu. Prečo sa chceš zatratiť?

Podobenstvo o márnotratnom synovi

Sv. Bernard z Clairvaux rozvíja toto podobenstvo do alegórie.

Mlčanie môže znamenať niekedy viac než slová

Kto lepšie miluje, vie dlhšie mlčať. Kto miluje, mlčí. Kto mlčí, chápe. Kto chápe, slúži. Len mlčanie musí byť zhovievavé, ušľachtilé a aktívne.

Redakčné články