Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Krátka myšlienka

Stretli sme ťa

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu Kriste, ty si sa so svojimi učeníkmi
stále stretával aj po zŕtvychvstaní.
Pridal si sa k emauzkým učeníkom, ktorí boli na úteku pred sebou a svojím sklamaním.

Niet ho tu, lebo vstal

Do tmy, v ktorej sa zdajú s Ježišom pochované aj všetky nádeje a túžby, preblesknú z nenazdania lúče úplnej novosti a životodarnej radosti veľkonočného rána.

Modlitba na Veľký piatok

Ukrižovaný Ježišu, posilňuj v nás vieru, nech v pokušeniach neochabne. Oživuj v nás nádej, nech nezblúdi za zvodmi sveta.

Zamyslenie nad udalosťami v Getsemani

Udalosti v Getsemanskej záhrade na úpätí Olivovej hory a správanie nášho Pána i jeho učeníkov nás nútia zamyslieť sa.

Jeho trpezlivosť so mnou

"Ježiš nepovedal Judášovi: "Si obyčajný zlodej!". Trpezlivo a s láskou sa ho snažil pritiahnuť k sebe.

Nebáť sa dobroty a už vôbec nie nežnosti

Chcel by som požiadať a prosím všetkých, ktorí zastávajú zodpovedné úlohy v ekonomickej, politickej alebo sociálnej oblasti, všetkých mužov a ženy dobrej vôle: buďme „ochrancovia“ stvorenstva, Božieho

Redakčné články