Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Dobre prežiť svoj život

Keď je tvoje srdce nepokojné, alebo trpí, priveď ho opatrne na svoje miesto a vráť ho nežne do prítomnosti svojho Pána.

Krátka myšlienka

... že dnes je iná doba

S pokušením byť za každú cenu mocný, úspešný a vplyvný súvisí aj iné pokušenie, a to byť ako tí druhí.

„Bdejte a modlite sa“

V jednoduchosti nie je nič, čo by ju stavalo proti múdrosti, a ani naopak. Jednoduchosť je láska, múdrosť je myslenie. Láska sa modlí, inteligencia bdie. „Bdejte a modlite sa“ (Mk 14,38).

Láska za všetkým

Misionár milosrdenstva

„Prajem si, aby som bol medzi vami ako misionár milosrdenstva, Božej nežnosti. Dovoľte mi však povzbudiť vás, aby ste aj vy boli misionármi tej nekonečnej Božej lásky.

„nad pohľadom Ježiša na mňa“

„Môžeme si tiež pomyslieť: aký je dnes Ježišov pohľad na mňa? Ako sa na mňa pozerá Ježiš? S výzvou? S odpustením? S poslaním? Ale na ceste, ktorou prešiel, je každý z nás pod pohľadom Ježiša.

Redakčné články