Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Nedeľa– v týždni modlitieb za duchovné povolania

ZA KŇAZOV

Svätý otec František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

Sobota– v týždni modlitieb za duchovné povolania

SOBOTA
ZA SLOBODNÝCH - OSOBY USKUTOČŇUJÚCE SVOJE POVOLANIE AKO LAICI V CIRKVI

Svätý otec František v Posolstve k 53. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

Piatok– v týždni modlitieb za duchovné povolania

PIATOK
ZA MISIONÁROV A ZA DOBROVOĽNÍKOV

Svätý otec František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

Štvrtok– v týždni modlitieb za duchovné povolania

ZA ZASVÄTENÝCH MUŽOV – REHOĽNÍKOV
A ZA CHLAPCOV

Svätý otec František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

Streda– v týždni modlitieb za duchovné povolania

STREDA
ZA ZASVÄTENÉ ŽENY – REHOĽNÍČKY
A ZA ZA DIEVČATÁ

Pápež František v Posolstve k 54. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

Utorok – v týždni modlitieb za duchovné povolania

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2017

UTOROK
ZA MLÁDEŽ HĽADAJÚCU ALEBO ROZHODUJÚCU SA
PRE SVOJE POVOLANIE V CIRKVI

Pondelok – v týždni modlitieb za duchovné povolania

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2017

PONDELOK
ZA RODINY, KTORÉ SÚ MALÝMI SPOLOČENSTVAMI CIRKVI, HNIEZDAMI POVOLANIA

Redakčné články