Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Kristus sa rodí v srdci človeka

Ako sa Kristus rodí v srdci človeka? Vierou! Viera je Boží dar, je to nadprirodzená cnosť, ktorú nám vlieva Boh.

Dve myšlienky z kázne R. Cantalamessu

„Čo mi to osoží, že sa Kristus narodil v Betleheme z Márie, ak sa nenarodí skrze vieru aj v mojom srdci?“

Ťažké veci v pravde a s láskou

„Vyprosujme si cez Jána [Krstiteľa] milosť apoštolskej odvahy povedať vždy veci v pravde, s pastoračnou láskou, prijať ľudí s tým málom, čo sú schopní dať - prvý krok. Boh urobí zvyšok.

Na sviatok Panny Márie Guadalupskej

modlitbu Svätého Otca Františka, ktorú predniesol obrátený k obrazu Guadalupskej Panny Márie:

Miluje nás po mene, takých akí sme

„Kto nepozná Pánove pohladenia, nepozná kresťanskú náuku! Kto sa nenechá Pánom pohladiť, je stratený! Toto je radostná zvesť, toto je úprimný jasot, po ktorom dnes túžime.

Myšlienka na Ježiša

Aj uprostred dňa, v práci, v škole, v prírode, kdekoľvek sa nachádzame, všade si oživujme v mysli a vo vedomí myšlienku na Ježiša. Nejde iba o číru spomienku, že jestvuje.

Redakčné články