Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Chlieb života víno lásky

V tajomstve eucharistie nám Pán dáva chlieb života a víno svojej lásky a pozýva nás na oslavu večnej lásky.

Obraz Boha

Jedného dňa sa Boh počas svojej vychádzky hore-dolu po obrovskom africkom kontinente – hovorí istá africká legenda – zastavil pri jednom kmeni a zistil, že jeho členovia strácajú vieru v neho.

Sobota večného života

Siedmy deň nemá večera, nemá západu, lebo si ho posvätil na večné trvanie.

Netreba veľké slová

„Čo máme robiť, aby sme videli, chápali, dotkli sa a nechali sa zachytiť slzami druhých?“ Potrebujeme sa „učiť Ježišovým gestám, ktoré sú gestami milosrdného Samaritána: vidieť, zastaviť sa, dotknúť

Kto nemá smäd, nech nechodí?

Pán Ježiš povedal: „Kto je smädný, nech príde ku mne a pije“ (Jn 7,37/). Túži s nami zdieľať svoj život, povedal nám všetko, čo sme potrebovali vedieť.

Ježiš zotrval pre nás

Svätý Lev vysvetľuje, prečo Ježiš čakal 40 dní, a až potom vystúpil do neba k Otcovi. Počas tohto obdobia sa oči učeníkov otvorili v mystagógii a podobne sa otvárajú aj naše oči.

Redakčné články