Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Nádoby z hliny

"Pred niekoľkými dňami v jednej homílii v Dome sv.

Celovečná potravina

Ak uznávame, že Ježiš sa stal chlebom pre nás, potom prijmeme aj výzvu, aby sme sa ako učeníci stali chlebom pre druhých. Ježiš neprišiel dať tomuto svetu nejaké veci, ale dal ľudstvu seba samého.

Aká je otcovská láska

„daj nám“ to je krásna dôvera detí, ktoré očakávajú všetko od svojho Otca.

Odpustenie

Isto nie je náhoda, že prvý dar Ducha Svätého je odpustenie. Odpustenie nám, Kristovým učeníkom, teda tým, ktorí majú o ňom vydávať svedectvo: „Pokoj vám! Ako Otec poslal mňa, tak aj ja posielam vás.

Pozerať novým pohľadom

„Je to pokušenie pre mladých, byť turistami. Nehovorím o prechádzke tu alebo niekde inde, toto je pekné.

Skúsenosť púšte

“Tempo života sa spomalí až na tempo večnosti,” zvykol hovoriť malý mních iným, keď sa ho spytovali na skúsenosť z púšte.

Dotyk kríža

Redakčné články