Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Poznanie (citát)

Boh sa pripojil

….Pripojil sa k nášmu životu, nemôže sa už oddeliť. Hral naplno! A v tomto postoji ostane verný. Boli sme vyvolení pre lásku a toto je naša identita.

Neriadi náš život láska?

„Vari neriadi náš život láska?

Za chorých, starých, trpiacich

Pane Ježišu, ty si mal zvlášť pozornú lásku voči chorým a trpiacim na tele i na duši.

Úzka brána do neba

Pozriem, kto ňou prejde ľahko a bez hluku!
Pokorný, pretože je malý.
Chudobný, pretože nič nemá.
Poslušný, lebo čnosť poslušnosti ho znižuje a zohýna.
Čistý srdcom, pretože na ničom nelipne.

Nie je láska bez utrpenia

Vo svete, kde vládne lož sa za pravdu platí utrpením.

Redakčné články