Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Bolesť rozhodovania

Hlavný problém života je v tom, že človek musí neustále voliť medzi viacerými možnosťami.

Kolovrátok

Kolovrátok je časť portálu Christ-Net.Sk, ktorej obsahom sú krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.