Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Nákazlivé požehnanie

Kaď nazrieme do svojich duší, nájdeme nielen popol po zhorených nádejach, ale aj páľavu lásky.
Modliť sa znamená cítiť v sebe páľavu Božej lásky a dovoliť jej, aby ohrievala a oživovala nielen mňa, ale prostredníctvom mňa aj mojich blížnych.

Snaha žiť s Ním

Ak si budeme deň za dňom poctivo plniť svoje duchovné povinnosti,
Pán nám dá postupne pocítiť svoju blízkosť,
takže nebude pre nás ťažké uvedomovať si Božiu prítomnosť
aj mimo času určeného na modlitbu.

Askéza pre mňa

Keď si chyby neodpustím, zostanem na ne fixovaný. Keď som precitlivený a k svojej citlivosti pristupujem násilne, tak sa bude stále objavovať. A ja sa budem stále hnevať, že som ju nepremohol.
Keď sa však so sebou zmierim, slabosť sa síce znovu objaví, ale budem k nej pristupovať s láskou.

"Anjelom" môže byť aj každý človek

Máš problém. Nemôžeš ďalej. Nejde to. Už si hotový.
Tu niekto iný dostane vnuknutie, akýsi tichý a naliehavý príkaz ísť za tebou, preukázať ti lásku, pomôcť ti, potešiť ťa, ukázať riešenie, dať ti radu, urobiť rozhodný krok.
Potom povieš: "Ty si anjel!" Tma sa presvietila, starosť odišla, život je opäť plný jasu.

Túžba či rozhodnutie

Človek by mal mať viac hladu po svätosti, viac túžby po vrcholoch. Musíme sa o túto túžbu viac starať a byť rozhodní:
Teraz začnem, Pane, nech som bol v minulosti akýkoľvek.

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša to nádherne vyjadrila:
„Som šťastná z toho, že som slabá a nedokonalá, lebo len čo prijmem skutočnosť, že som nedokonalým človekom, hneď mi Pán znovu daruje svoju milosť.“

Zlož svoju starosť na Pána

Veľmi ti záleží na tom, aby si sa pri práci vždy správne rozhodol. Ak máš na výber veľa možností, ustavične ťa znepokojuje otázka: „Čo mám a čo nemám urobiť?“ Máš vyplniť veľa konkrétnych úloh. Niektorých ľudí treba navštíviť, iných prijať, s ďalšími len jednoducho byť. Niektoré veci si vyžadujú tvoju pozornosť, niektoré knihy treba prečítať a niektoré umelecké diela treba vidieť. Čo z toho všetkého si však skutočne zaslúži tvoj čas?

Tvoje šťastie

„Tvoje šťastie závisí od teba. Závisí od tvojho rozhodnutia, či prijmeš skutočnú pravdu, ktorú vnútri cítiš už teraz, alebo či budeš naďalej veriť mylnej predstave,
ktorú spôsobila nejaká rana kedysi dávno...“